הבנייה מחדש של הכשרת מורים: גישה פרקסאולוגית להכשרת מורים ראשונית

Winterbottom, Christian; Mazzocco, Philip J. "Reconstructing teacher education: a praxeological approach to pre-service teacher education", European Early Childhood Education Research Journal, Aug2016, Vol. 24 Issue 4, p495-507.

למידה פרקסאולוגית (praxeological-learning) התגלתה כמסגרת תאורטית פוטנציאלית בעלת פוטנציאל רב לתמיכה ולשיפור תכניות להכשרת מורים. מאמר זה מציג מחקר השתתפותי בגיל הרך הכולל ארבע קבוצות של סטודנטים.

בתגובה ל"סטנדרטים החדשים להוראה" במאה העשרים ואחת ולהתנסויות המעשיות המוגברות, מתכשרים להוראה בקמפוס אזורי במערב התיכון היו מעורבים בלמידה פרקסאולוגית אקדמית, שהציעה הזדמנות להגביר את השליטה בתוכן ולחזק את המיומנויות הפדגוגיות באמצעות התנסויות אותנטיות.

התוצאות מלמדות שסטודנטים אשר השתתפו בסוג זה של למידה האמינו כי ההתנסויות שלהם תרמו באופן חיובי לפיתוח מיומנות פדגוגית, למימוש עצמי ולפיתוח מוסרי וחברתי. נידונה ההשפעה על תכנית הכשרת המורים של המחברים והרלוונטיות של ממצאים אלה להכשרה של דור המחנכים הבא.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הערך "פרקסאולוגיה" בוויקיפדיה

מחקר פעולה בהכשרת מורים לתארים מתקדמים: סקירת הספרות בין השנים 2015-2000

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya