הבנה מגוונת של השימוש וחוסר השימוש באינטרנט בקרב קשישים

van Deursen, Alexander JAM; Helsper, Ellen J. "A nuanced understanding of Internet use and non-use among the elderly", European Journal of Communication. Apr2015, Vol. 30 Issue 2, p171-187.

מאמר זה בוחן את ההסברים הן עבור השימוש באינטרנט והן עבור חוסר השימוש בקרב קשישים. קשישים נחשבים לעתים קרובות כקבוצה הומוגנית בעלת סיבות אחידות לחוסר שימוש באינטרנט, או כאשר הם מופיעים באופן מקוון, כמתנסים בטווח אחיד של פעילויות.

המחקר אסף נתונים לגבי קשישים שאינם משתמשים באינטרנט באמצעות סקר לאומי שנערך באמצעות הטלפון. הנתונים לגבי משתמשי אינטרנט קשישים נאספו באמצעות סקר לאומי מקוון.

הממצאים מראים כי אף על פי שחלק ניכר מהקשישים שאינם משתמשים באינטרנט חי באזורים שמאפשרים חיבור לרשת האינטרנט, נראה כי אנשים אלה פחות להוטים לעשות זאת או אינם מסוגלים לעשות זאת.

הבדלים חשובים בקרב הקשישים שאינם משתמשים באינטרנט מבוססים על גיל, מגדר, השכלה, הרכב משק הבית ועמדה כלפי האינטרנט. ההבדלים בקרב הקשישים שמשתמשים באינטרנט התבססו על השלב בחיים, על הסביבה החברתית, ועל המאפיינים הפסיכולוגיים.

מאמר זה מראה, אם כן, כי האזרחים הקשישים הם קבוצה מגוונת מאוד שבה חלק מהם עשויים להיות מודרים יותר מבחינה דיגיטלית מאשר אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya