הבלוג כגשר בין המחקר להוראה במערכת ההשכלה הגבוהה

ביברמן-שלו, ל' (2016). הבלוג כגשר בין המחקר להוראה במערכת ההשכלה הגבוהה. הוראה באקדמיה, 6, 38-32.

ד"ר ליאת ביברמן-שלו היא מרצה בחוג לחינוך ובתכנית M.Teach במכללת לוינסקי לחינוך

פלטפורמות טכנולוגיות רבות מסוגלות לתרום לקידום ולשיפור ההוראה והלמידה במגוון תחומי דעת אקדמיים (Green & Gilbert, 1995; Kozma & Johnston, 1991). בעשור האחרון אף קיימת באקדמיה מגמה הולכת וגוברת של שילוב פלטפורמות טכנולוגיות במחקר ובהוראה (Sim & Hew, 2010), שכן שניהם שלובים זה בזה ומפרים זה את זה (Badley, 2002; Healey, 2005; Lee, 2004).

מאמר זה מציע להתייחס לפלטפורמות טכנולוגיות, ובייחוד לפלטפורמת הבלוג, כגשר בין המחקר לבין ההוראה באקדמיה, התורם בו- זמנית לקידום איכותם. להלן אציג סקירה עדכנית ויישומית של מחקרים העוסקים באופני השימוש בבלוג במחקר ובהוראה באקדמיה.

דוגמאות לשימוש בבלוגים במערכת ההשכלה הגבוהה בכמה קמפוסים בעולם

בלוג המנוהל על ידי אוניברסיטת אדינבורג בבריטניה ובו מידע על השימוש בבלוג במערכת ההשכלה הגבוהה

בלוג המנוהל על ידי אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, המשמש כתשתית ליחסי ציבור

אתר ובו קישורים ל-25 בלוגים חינוכיים בהקשר של מערכת ההשכלה הגבוהה

אתר המכיל קישורים לבלוגים העוסקים בשילוב הטכנולוגיה בהוראה

ביבליוגרפיה

Badley, G. (2002). A really useful link between teaching and research. Teaching in Higher Education, 7(4), 443-445.

Green, K., & Gilbert, S. (1995). Great expectations: Content, communications, productivity, and the role of information technology in higher education. Change, 27(2), 8-18.

Healey, M. (2005). Linking research and teaching exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning. In R. Barnett (Ed.), Reshaping the university: New relationships between research, scholarship and teaching (pp. 67-78). MacGraw-Hill/Open University Press.

Kozma, R. B., & Johnston, J. (1991). The technological revolution comes to the classroom. Change, 23(1), 10-20.

Lee, R. (2004). Reserch and teaching: Making- or breaking- the links. Planet, 12, 9-10.

Sim, J.W.S., & Hew, K. F. (2010). The use of weblogs in higher education settings: A review of empirical research. Educational Research Review, 5, 151-163.

למאמר המלא בגיליון מס' 6 של "הוראה באקדמיה"

ראו גם:

השימוש האינטרדיסציפלינרי בבלוגים ובקהילות מקוונות בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Badley, G. (2002). A really useful link between teaching and research. Teaching in Higher Education, 7(4), 443-445.
Green, K., & Gilbert, S. (1995). Great expectations: Content, communications, productivity, and the role of information technology in higher education. Change, 27(2), 8-18.
Healey, M. (2005). Linking research and teaching exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning. In R. Barnett (Ed.), Reshaping the university: New relationships between research, scholarship and teaching (pp. 67-78). MacGraw-Hill/Open University Press.
Kozma, R. B., & Johnston, J. (1991). The technological revolution comes to the classroom. Change, 23(1), 10-20.
Lee, R. (2004). Reserch and teaching: Making- or breaking- the links. Planet, 12, 9-10.
Sim, J.W.S., & Hew, K. F. (2010). The use of weblogs in higher education settings: A review of empirical research. Educational Research Review, 5, 151-163.
למאמר המלא בגיליון מס’ 6 של "הוראה באקדמיה"
ראו גם:
השימוש האינטרדיסציפלינרי בבלוגים ובקהילות מקוונות בהכשרת מורים

yyya