הביאו את הצעצוע שלכם: תהליך הסוציאליזציה של בני שנתיים באמצעות פעילויות המתווכות על ידי כלים בהקשר של חינוך לגיל הרך באוסטרליה

מאת: Anne Kultti

Kultti, Anne; Pramling, Niklas. "Bring Your Own Toy: Socialisation of Two-Year-Olds Through Tool-Mediated Activities in an Australian Early Childhood Education Context", Early Childhood Education Journal, Sep2015, Vol. 43 Issue 5, p367-376.

מחקר זה מתמקד באופן שבו ילדים קטנים עוברים סוציאליזציה במסגרת של חינוך לגיל הרך בפעילויות עם צעצועים וסביב הצעצועים.

ההנחה של מחקר זה היא הרעיון של התיאוריה החברתית-תרבותית שאנשים עושים דברים עם עצמים מלאכותיים (artefacts) ועם כלים תרבותיים אחרים, ושהכלים עושים דברים עם אנשים.

רעיון זה נתפס ביחידת הניתוח כפעילויות המתווכות על ידי כלים. נותחו שתי פעילויות, שתועדו באמצעות תצפיות וידאו. הנתונים מתוארים דרך תמונות ותעתיקי שיחות, והניתוח מבוסס על הגישה האינטרארקטיבית.

הניתוח מבהיר שפעילויות המשחק בפרקטיקה זו מציעות הזדמנויות להשתמש בצעצועים בדרכים אינדיבידואליות. אולם, הצעצועים גם מספקים דרכים להשתתפות בפעילויות ביחד עם ילדים אחרים כאשר יש עצם מלאכותי משותף בתוך הפעילות, לדוגמא, מגרש חניה לנהיגה במכוניות.

לפיכך, אפילו כאשר משחקים באופן אינדיבידואלי ועם צעצועים אינדיבידואליים, הילדים יכולים להשתתף בפעילות משותפת. במאמר נידון האופן שבו הצעצועים תיווכו ידע ופרקטיקה במישור האינדיבידואלי, הבין-אישי והמוסדי.

הממצאים מציעים שהצעצועים תומכים בתקשורת לפני שהילדים פיתחו מיומנויות שיחה מילוליות ושסוגים מסוימים של כלים מקלים הן על השימוש האינדיבידואלי והן על השימוש הקולקטיבי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שיפור תכנית הלימודים האוסטרלית להכשרת מורים לגיל הרך לגבי ילדים צעירים מאוד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya