האתגר המשולש: השלכות לגבי הסטנדרטים במדעים של הדור הבא עבור הכשרת מורים

Windschit, M. m., & Stroupe, D. (2017). The Three-Story Challenge: Implications of the Next Generation Science Standards for Teacher Preparation. Journal Of Teacher Education, 68(3), 251-261.

המסמך הבסיסי של התנועה העכשווית למען סטנדרטים במדעים – מסגרת מושגית עבור חינוך למדעים מגיל גן ועד סיום תיכון (the Framework for K-12 Science Education)-המבוסס על מחקר לגבי האופן שבו תלמידים המגיעים מרקע שונה לומדים מדעים ולגבי התנאים שתחתם הם יכולים להשתתף בפעילויות לבניית הידע של הדיסציפלינה. המחברים טוענים שעל מורי המורים היה להשתמש בעקרונות חזקים עבור הוראה, הנובעים ממחקר המיוחס למסגרת מושגית, כדי ליידע לגבי תכנון של קורסים ולגבי התנסויות הכנה אחרות עבור מורים מתחילים.

אסטרטגיית יישום זו מנוגדת לגישת ההיערכות (alignment), שבה יתבקשו המורים המתחילים להכיר בעצמם את הסטנדרטים למדעים הדור הבא (Next Generation Science Standards (NGSS), כדי לשלב את ציפיות הביצוע מהתלמידים במערכי השיעור, וללמד פעילויות הדומות לאלה המתוארות ב"הסטנדרטים למדעים הדור הבא". המחברים מתארים את הגישה הערכית "כאתגר משולש" שבו לתלמידים, למורים, ולמורי המורים יש תחומי אחריות ללמוד ולקבל על עצמם תפקידים חדשים במערכת החינוך השונים באופן ניכר מהסטטוס-קוו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya