האתגרים בשימוש בטכנולוגיית ענן עבור תהליך של למידה מקוונת

מאת: Doina Banciu

Banciu, Doina; Cirnu, Carmen Elena. "CLOUD CHALLENGES FOR THE e-LEARNING PROCESS", eLearning & Software for Education, 2014, Issue 4, p388-393.

המאמר מציג מאפיינים המשפיעים על האיכות של שירותי הלמידה המקוונת ואת הדרך שבה מאפיינים אלה מושפעים מהיישום של עקרונות/מושגים של מערכת למידה מקוונת המבוססת על טכנולוגיית ענן.

במאמר מפורטים האלמנטים שמשפיעים על האיכות והדרך שבה אלמנטים אלה נוצרים בפלטפורמה המבוססת על טכנולוגיית ענן. המאמר מנתח ארבעה קבוצות של אינדיקטורים היכולים לקבוע את אינדקס האיכות בהשכלה הגבוהה.

המאמר כולל גם ניתוח של קבוצות מאפיינים שנבחרו בהתבסס על מצבים אמיתיים של למידה מקוונת, המציגים לראווה באותו הזמן את העובדות שמוכיחות כי התהליך עצמו דורש משאבי מחשב מתאימים.

התוצאות מראות שמערכת למידה מקוונת המבוססת על טכנולוגיית ענן יכולה להציע איכות משופרת בעלויות מופחתות בהשוואה למערכת החינוכית המסורתית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya