האפקטיביות של שילוב קורסי MOOC בכיתה המסורתית עבור סטודנטים לתואר ראשון

Maria Joseph Israel. "Effectiveness of Integrating MOOCs in Traditional Classrooms for Undergraduate Students", The International Review of Research in Open and Distance Learning, Volume 16, Number 5, 102-118, September – 2015.

מאמר זה סוקר מספר ניסויים עכשוויים בהקשר של המגמות הנוכחיות בקורסי ה-MOOC על ידי בחינה של המתודולוגיות שבהן השתמשו בקורסי MOOC אשר נערכה בהם למידה מעורבת בסביבת למידה של פנים מול פנים.

מאמר זה דן בממצאים הראשוניים הקשורים לאפקטיביות לגבי תוצאות הלמידה ולהשפעת פורמט קורסי ה-MOOC אשר כללו למידה מעורבת על הסטודנטים ועל המנחים.

הסקירה של קורסי MOOC מעורבים בכיתה מסייעת ליצור את ההסכמה ההולכת ומתגבשת לגבי שילוב קורסי MOOC במסגרות של כיתה רגילה, בעודה מדגישה את ההזדמנויות ואת האתגרים הפוטנציאליים הניצבים בפני יישום קורסי ה-MOOC בהקשרים דומים או שונים לגמרי.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

קורסי MOOC חדשניים מובילים את הלמידה לכיוונים חדשים

קורסים משולבים/מעורבים: סקירת ספרות והמלצות עבור מעצבי למידה ומחנכים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya