האם תלמידי תואר ראשון מוכנים ללמידה מקוונת? השואה בין למידה מקוונת ללמידה פרונטלית של קורס.

Cathy Galyon Keramidas Are Undergraduate Students Ready for Online LearningA Comparison of Online and Face-to-Face Sections of a Course, Rural Special Education Quarterly 31(4)25-32

Cathy Galyon Keramidas, West Virginia University

. למידה מקוונת של קורסים, נפוצה בארה"ב והרבה מוסדות ללימודים גבוהים IHEs (Institutes of higher education), מכלילים אותם בתכניות האיסטרטגיות שלהם. לימוד מרחוק איננו רעיון חדש והוא מוכר מסוף המאה ה-19 אך לאחרונה הוא תפס תאוצה בגלל אמצעי התקשורת האלקטורוניים המתקדמים שפותחו. דרך הוראה זאת הינה כדאית למוסדות ללימודים גבוהים מאחר והיא מאפשרת גמישות בלוחות זמנים, אי צורך בכיתות לימוד, הצעת מגוון עשיר יותר של קורסים. המרצים רואים בקורסים המקוונים אפשרות להתפתחות פדגוגית ואישית והסטודנטים מצביעים על הגמישות וחופש ללמוד בזמן ובקצב שלהם, זה במיוחד מתייחס לסטודנטים העובדים במשרה מלאה במקביל ללימודים. החינוך המיוחד אימץ את טכנולוגית החינוך מרחוק, במיוחד, תכניות להכשרת והכנת הסגל באזורים כפריים רחוקים ו/או הכנת מורים שילמדו באזורים כפריים.

כאן עולה השאלה, הוראה פרונטלית לעומת הוראה מקוונת, מה עדיף? בהוראה הפרונטלית, קיימת האינטראקציה ותחושת הקהילה, שהינם יתרון וגורמים לסטודנטים לתואר ראשון להיות מרוצים יותר מלמידה פרונטלית בכיתה. אך היום קיימת מציאות שתלמידי תואר ראשון הם ילידים דיגיטאליים החיים במגע תמידי עם מחשבים, אינטרנט וטלפונים סלולריים. מחקרים הראו שסטודנטים מרוצים מקורסי למידה פרונטלית באותה מידה שהם מרוצים מקורסי למידה מקוונת. הבחירה נקבעת בעיקר לפי אופי הסטודנט. יש כאלה המעדיפים להיות קרובים למרצה והם בוחרים למידה פרונטלית בעוד שאחרים המעדיפים גמישות וחופש, מעדיפים למידה מקוונת. סטודנטים בלמידה מקוונת, התלוננו על קשר פחות קרוב עם המנחה. למרות זאת היתרונות עלו על החסרונות והעניין שתלמידי תואר ראשון מגלים בקורסים מקוונים, הולך וגובר. אך קיימת השאלה, האם הם מצויידים במיומנויות שיאפשרו להם לעבור בהצלחה את הקורסים האלה. התשובה היא, "זה תלוי". מחקר זה עוקב אחרי קורס בחינוך מיוחד לתלמידי תואר ראשון, הנקרא, "ילדות מוקדמת 0-3/ חינוך מיוחד לילדות מוקדמת" Early Childhood/Early Childhood special education"", במסגרת תכנית רישיון ההסמכה הכפול, צרוף של Early Childhood עם חינוך מיוחד, שבו למדו 30 סטודנטים, כאשר 16 תלמידים למדו באופן פרונטלי ו-14 בלמידה מקוונת על בסיס חומר ארכיוני של מה שנלמד בכיתה. בשני החצאים נחשפו הסטודנטים לאותו חומר לימוד. ההתייחסות היתה לנקודות הבאות:

נוכחות, נמצא שהנוכחות בקורס המקוון הייתה גבוהה יותר.

ציונים של בחנים היו גבוהים במעט בכיתת הלימוד הפרונטלי (9.08 מתוך 12 נקודות אפשריות) לעומת הכיתה המקוונת (8.33 מתוך 12 נקודות אפשריות).

מטלות הקורס, לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות. 91.8% לקבוצה הפרונטלית לעומת 91.2% לקבוצה המקוונת.
מבחנים, נמצא שבקורס הפרונטלי ממוצע הציונים (91%) היה גבוה מזה של הקורס המקוון (78.5%).

ציון סופי, מתוך 450 נקודות אפשריות, בקורס הפרונטלי היה ממוצע של 412.73% בעוד שבקורס המקוון היה 404.50% .

מובא דיון בהשלכות הכולל ממצאים. בין הממצאים הבולטים הוא שיעור ההעדרות הנמוך משמעותית בקורס המקוון לעומת הפרונטלי. למרות שבמטלות לא היה הבדל בין הקבוצות, לקבוצה המקוונת נדרש זמן כפול מהקבוצה הפרונטלית לביצוע המטלות. מאחר וכל הסטודנטים הם ילידים דיגיטליים, לא התעורר קושי בהפעלת ושימוש באמצעי התקשורת האלקטרוניים, כמו, איטרנט, מחשב או טלפון סלולרי. בשתי הקבוצות היו סטודנטים שנאבקו עם בעית המיומנויות. בהקשר לשאלה, איך הם מתייחסים לתכניות הלימוד המקוונות באזורים כפריים, הממצאים מראים שסטודנטים בלמידה מקוונת התקשו עם מיומנויות המתייחסות לפרק הזמן הנדרש לסיום שלב כלשהו וכן עם חלוקת הזמן, בהשוואה לסטודנטים שלמדו בשיטה הפרונטלית המסורתית.

המגבלה העיקרית של מחקר זה, הינה, קבוצת המחקר הקטנה, המקשה על השלכות לגבי קורסים אחרים ולכן הממצאים ישארו רק לגבי מחקר זה.

הצלחה בקורס מקוון אחד, איננה בהכרח אינדיקציה להצלחה בכל התכנית. הוצע שיש מערכת מיומנויות כמו, עבודה עצמאית, ניהול זמן, שהן תנאי הכרחי לעבודה מקוונת.

ממחקר זה ניתן ללמוד שלרוב הסטודנטים יש את המיומנויות האלה והם יכולים להצליח אבל יש כאלה שיאלצו להתמודד עד שירכשו את המיומנויות. כל מוסד אקדמי הרוצה להתחיל עם למידה מקוונת, חייב להערך, להכין מודולות למידה ומערך תרגול, כדי לעזור לסטודנטים אשר עלולים לצרוך אסטרטגיות כאלה כדי להצליח בלמידה מקוונת. יש צורך להתמקד בהגדרת איזה קבוצת מיומנויות נדרשת להתמודדות עם בעיה. לאחר שהיא הוגדרה, יש לפתח דרכי הוראה מתאימות.

נדרש מחקר נוסף המתמקד במאפינים ייחודיים של לומדים בלמידה מקוונת, מאזורים כפריים והמיומנויות המיוחדות הנדרשות מהם, כולל, התנסויות בטכנולוגיות.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ראה גם :


היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות

מחקר : פרחי הוראה בקורס מתוקשב לנושאים אריתמטיים לעומת פרחי הוראה בקורס מסורתי


למידה מקוונת וקונסטרוקטיביזם: "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"?

דפוסי למידה של סטודנטים-מורים באתר רשת חברתית-מקצועית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?