האם רמת התמיכה הממוחשבת בקורסים מתוקשבים משפיעה על איכות הלמידה ועל הישגי הלומדים בקורסים אקדמאיים?

מקור וקרדיט :
 
Handan KOPKALLI-YAVUZM. Emin MUTLU. DOES FREQUENCY OF ONLINE SUPPORT USE HAVE AN EFFECT ON OVERALL GRADES? Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE,  April 2009, Volume: 10 Number: 2
 
האם רמת התמיכה הממוחשבת בקורסים מתוקשבים משפיעה על איכות הלמידה ועל הישגי הלומדים בקורסים אקדמאיים? שאלת מחקר זו נבדקה במחקר רב-שנתי  שנערך באוניברסיטה בתורכיה במשך תקופה של 4 שנים. הסטודנטים למדו בקורסים מתוקשבים באינטרנט ביחידה להוראת אנגלית. נבדקו 10 קורסים מתוקשבים באינטרנט הקשורים להוראת אנגלית ולמידת אנגלית. ממצאי המחקר מלמדים כי יש קשר בין תכיפות התמיכה המתוקשבת ובין הישגי הסטודנטים. מערך התמיכה המתוקשב כלל חומרים אינטראקטיביים באינטרנט (מערכת תרגול מתוקשבת) מערכת סינכרונית מתוקשבת שפעלה 16 שעות ביום ומערכת תקשורת אסינכרונית (פורומים). בחלק ממערך התמיכה המתוקשב הסינכרוני היו עוזרי הוראה שענו על שאלות הסטודנטים ובחלק אחר ניתן היה לדון בבעיות שונות עם סטודנטים עמיתים בפורומים. ככל שתדירות האינטראקציה של הסטודנטים עם מערכת התמיכה המתוקשבת הייתה רבה יותר חל שיפור באיכות הלמידה שלהם ובהישגיהם בקורסים. 72% מהסטודנטים השתמשו באופן פעיל במערכות התמיכה הממוחשבות של הקורסים המתוקשבים והישגיהם בלימודי השפה עלו משנה לשנה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

 ראה גם :

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטאקוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב

סוגים ורמות של תמיכת מורה בתלמידים בסביבת למידה מתוקשבת: טיפולוגיה של "פיגומים" (scaffolding)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya