האם פייסבוק היא עדיין סביבת למידה טכנולוגית מתאימה? סקירה ביקורתית מעודכנת של ספרות המחקר מ-2012 עד 2015

Manca, S.; Ranieri, M. Is Facebook still a suitable technology-enhanced learning environment? An updated critical review of the literature from 2012 to 2015. Journal of Computer Assisted Learning. Dec2016, Vol. 32 Issue 6, p503-528.

מחקר זה מספק סקירה ביקורתית מעודכנת של ספרות המחקר לגבי פייסבוק כסביבת למידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה בהתבסס על מאמרים שפורסמו בשנים 2012 עד 2015.

המחקר מאמץ סיווג משופר של הקטגוריות שזוהו במחקר קודם, שהדגישו שלוש תכונות מזמינוּת (affordances) עיקריות של פייסבוק – ערבוב מידע ומשאבי למידה, הכלאה של מומחיות והרחבת הֶקשר הלמידה. המטרה היא לחקור באיזו מידה מחקרים המשתמשים בפייסבוק כסביבת למידה ניצלו תכונות אלה.

ספרות המחקר נותחה גם בהתאם לשלושה סוגי שימוש חינוכי בפייסבוק – שימוש פורמלי במסגרות למידה פורמליות, שימוש בלתי פורמלי במסגרות למידה פורמליות ושימוש במסגרות למידה בלתי פורמליות – כדי להדגיש אם וכיצד תכונות המזמינוּת של פייסבוק נוצלו במסגרות למידה אלה.

בחיפוש בספרות המחקר זוהו 147 מאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים. התוצאות הראו שניתן לסווג את רוב המאמרים כעוסקים בשימוש פורמלי במסגרות למידה פורמליות (N = 69; 46.9%) או בשימוש בלתי פורמלי במסגרות למידה פורמליות (N = 68; 46.3%); רק מקצתם עוסק בשימוש במסגרות למידה בלתי פורמליות (N = 10; 6.8%).

באופן כללי, המחקר מצא שתכונות המזמינוּת הפדגוגית של פייסבוק עדיין מיושמות בחלקן, אף על פי שסוגים שונים של שימושים חינוכיים בפייסבוק מנצלים תכונות אלה בדרגות שונות. המחקר מספק גם התוויות למחקר עתידי.

תיאור להדיוטות

מה ידוע כרגע על הנושא:

 • פייסבוק היא עדיין הרשת החברתית הפופולרית ביותר
 • קיימת ספרות מחקרית עשירה על פייסבוק
 • מחקרים לגבי הערך החינוכי של פייסבוק צמחו באופן אקספוננצילי בשנים האחרונות
 • סקירה על פייסבוק כסביבת למידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה פורסמה בשנת 2013

 

מה תורם מאמר זה:

 • מחקר זה הוא עדכון של הסקירה הביקורתית שפורסמה בשנת 2013
 • המחקר לוקח בחשבון מחקרים שפורסמו בשנים 2015-2012
 • המחקר מעדן את המתודולוגיה שאומצה בסקירה של שנת 2013
 • המחקר מכניס סיווג של שימושים חינוכיים בפייסבוק בהתאם לרצף הפורמלי/בלתי פורמלי

 

השלכות ממצאי המחקר עבור אנשי מקצוע:

 • פייסבוק עדיין נחשבת לרוב כחלופה פתוחה (חופשית) לסביבות ניהול למידה מסורתיות
 • תכונות המזמינוּת הפדגוגית של פייסבוק מיושמות עדיין בחלקן
 • נדרשות הנחיית מורים וצורות הערכה בהתאם לדרגות הפורמליות והבלתי פורמליות
 • יש לחקור סוגיות תרבותיות של שימוש בפייסבוק בחינוך

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

השימוש בפייסבוק לבניית קהילת סטודנטים הלומדים מרחוק: חקר מקרה מהאוניברסיטה הפתוחה

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya