האם ספרי לימוד מודפסים ימשיכו להיות דומיננטיים בחיי התלמידים בביה"ס?

לדעת מועצת החינוך של מדינה אינדיאנה אין לספרי לימוד מודפסים יתרון על פני סביבות ממוחשבות. בישיבתה מאוקטובר 2008 דנה המועצה בספרי לימוד במדעי החברה ובהיסטוריה והגיעה למסקנה כי ספרי הלימוד המודפסים אינם מאתגרים את התלמידים ואינם יוצרים התעניינות בלמידה. ההחלטה ההיסטורית הכשירה את הקרקע לקראת יישום סביבות למידה ממוחשבות ואתרי אינטרנט במקום ספרי לימוד מודפסים בבתי הספר. בעקבות כך החל במדינת אינדיאנה תהליך המאפשר לבתי הספר ולמחוזות החינוך לשלב סביבות ממוחשבות ומקורות מידע אינטראקטיביים באינטרנט במקום ספרי לימוד.
נראה כי התהליכים בבתי הספר באינדיאנה יביאו לשינוי מהותי בשוק ספרי הלימוד המודפסים ויובילו להתגבשות תנועה מסיבית של פתרונות ממוחשבים באינטרנט במקום ספרי  הלימוד הרגילים שהכרנו משחר ילדותנו. מדינות נוספות בארה"ב (פלורידה, וירג'יניה) אימצו לאחרונה מדיניות דומה המאפשרת לבתי הספר בחירה רבה יותר מבחינת השימוש בספרי הלימוד או בתכנים דיגיטאליים. גם במדינות אירופה מתעוררת מגמה דומה במיוחד מבחינת תחומי הוראת האנגלית כשפה זרה.
ראה גם
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    גם בארץ כבר יש ספרי לימוד ברשת. באתר http://www.kotar.co.il/Schoolיש שם עשרות ספרי לימוד ובחלק מהם מצאתי שיש קישורים והרחבות. זה פשוט מדהים מה שאפשר לעשות עם הספרים האלו אבל אני לא מבין למה מפתחי האתר לא מוסיפים קישורי מידע נוספים

    פורסמה ב 02/06/2009 ע״י מעין שוורץ
    מה דעתך?
yyya