האם ניתן להשתמש בבלוגים להערכה מעצבת?

מאת: Lisa Foggo
מקור:
"Using Blogs forFormative Assessment and Interactive Teaching" , AriadneIssue 51

התרחבות השימוש בבלוגים במערכות חינוך בעולם מאתגרת היום חוקרי חינוך לבדוק באיזה מידה השימוש בבלוגים יכול להועיל גם בהערכה חינוכית של סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות. המאמר מדווח על חקר מקרה באוניברסיטה בריטית בה למדו הסטודנטים את תחום תקשורת ההמונים באמצעות גישות מידעניות של חיפוש והערכת מידע. הסטודנטים נעזרו בבלוג קבוצתי באינטרנט של קבוצת הלמידה שלהם כדי לבטא את ההתקדמות שלהם בחיפוש המידעני, לכתוב משובים והתייחסויות וכדי לתעד את הדרך שבה השיגו את המטרה. מסקנות המחקר מלמדות כי השימוש בבלוגים לצורך הערכה מעצבת בקורסים מבוססי תקשוב בהחלט אפשרי ויש בו כדי לתרום רבות לתהליך המחקרי, אך מבחינת החוקר מדובר בתהליך עתיר זמן ובבעיה של מיקוד מבחינת מטרות הלמידה. חרף חסרון זה , השימוש בבלוגים בלמידה תורם רבות לגיבוש הסטודנטים כקבוצה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya