האם משוב ענייני המבוסס על תשובות מדגימות יעיל בלמידה? או עדיף משוב-פרטני?

מאת: Mark Huxham
מקור:
"Fast and effective feedback: are model answers the answer?", Assessment and Evaluation in Higher Education, 32(6) pg. 601.
 
 משוב ללומדים (סטודנטים או לומדים) הוא חיוני ללמידה אפקטיבית, אבל יש מעט עדויות מחקריות על איזה סוג משוב יש להקנות במהלך הלמידה. המחקר הנוכחי ערך השוואה בין תגובות של סטודנטים באוניברסיטה שנחשפו לשני סוגי משובים, משוב ענייני המבוסס על תשובות מדגימות (model answers ) ומשוב המבוסס על התייחסות פרטנית (personal comments ). אוכלוסיית המחקר כללה 183 סטודנטים שלמדו לתואר ראשון בקורסי ביולוגיה באנגליה. הסטודנטים נחשפו לשני סוגי המשובים הנ"ל. ממצאי המחקרים הראו כי הסטודנטים מעוניינים בשני סוגי המשובים, אך מרביתם העדיפו משוב התייחסות אישי על פני משוב הדגמה. עם זאת, בניתוח תוצאות הבחינות והעבודות של הסטודנטים נתגלו הבדלים משמעותיים לגבי הישגים של שתי הקבוצות הנחקרות. הסטודנטים שנחשפו לתשובות מדגימות אכן הצליחו יותר בבחינות שנערכו בשנים 2004-2005. מסקנות החוקרים: הגישה המומלצת למתן משובים בלמידה צריך להיות משולבת, גם משוב ענייני המבוסס על תשובות מדגימות וגם התייחסות אישית-פרטנית לסטודנט.
 
ראו גם:

Deborah L. Butler, Philip H. Winne. Feedback and Self-Regulated Learning: A Theoretical Synthesis Review of Educational Research, Vol. 65, No. 3 (Autumn, 1995), pp. 245-281
View Article Abstract
 
Negative Feedback as Regulation and Second Language Learning in the Zone of Proximal Development
Ali Aljaafreh, James P. Lantolf
The Modern Language Journal, Vol. 78, No. 4 (Winter, 1994), pp. 465-483
 
Feedback for Learning By Sue Askew
 
Pashler, H et al. When does feedback facilitate learningof words, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 2005, Vol. 31, No. 1, 3–8
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya