האם הלמידה מכוונת עצמית באופן הולך וגובר בעידן הדיגיטלי?

הזדמנויות ללמידה מקוונת, שינויים פדגוגיים וגישה קלה לאינטרנט באמצעות מכשירים מרובים מציעים הזדמנויות מושכות ללומדים ליטול אחריות ויוזמה רבות יותר בלמידה העצמית שלהם.

למעשה, זו לא תהיה הפרזה לומר כי למידה מכוונת עצמית היא כעת מיומנות הכרחית ולא רק אופציונלית כדי להקנות מוכנות לעולם העבודה ולפיתוח אזרחות גלובלית (אזרחים רבגוניים, רגישים מבחינה תרבותית ותורמים באופן מלא לחברה) בקרב הדור הגדל של ילידים דיגיטליים.

חיוני שמחנכים יוכשרו לזהות ולטפח למידה מכוונת עצמית באמצעות טכנולוגיה ויהיו מסוגלים ליצור סביבות למידה התומכת בה. מורה המעודד חירות של למידה ופתוח אליה יכול להאיץ את המעבר מלמידה ממוקדת-מורה ללמידה ממוקדת-תלמיד.

הספרות המחקרית מראה שעידוד ותמיכה של מורים ועמיתים משפיעים באופן משמעותי על אימוץ טכנולוגיה של תלמידים עבור למידה מכוונת עצמית. לפיכך, ההצלחה של למידה דיגיטלית מכוונת עצמית תלויה באופן משמעותי, לכל הפחות בשלבים מוקדמים, בציפיותיהם של מורים ובפרקטיקות ההוראה לעידוד והנחייה של מורים לשימוש בחומרים מוגברי-טכנולוגיה לצורך למידה.

לסקירה המלאה

?Is Learning Increasingly Self-Directed in the Digital Era

ראו גם:

מחקר ניסויי למחצה של קורס בלמידה מעורבת ששילב פדגוגיה המתווכת על ידי הרשת עם למידה שיתופית ולמידה מווסתת עצמית

מדידת מרכיבים חיוניים של אוריינות דיגיטלית והקשר שלהם ללמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya