האם הוראה מקוונת מובילה לשינוי בזהות המקצועית?

מאת: Elaine Maher
אחת ההרצאות המרתקות בכנס הבינלאומי ED-MEDIA בוונקובר בארה"ב הייתה הרצאתה של Elaine Maher מאירלנד החוקרת היום בעבודת הדוקטורט שלה את השפעת ההוראה המקוונת על הזהות העצמית של המרצים באוניברסיטאות ובמכללות. שאלת המחקר שלה היא האם הוראה מקוונת במכללות ובאוניברסיטאות מובילה לשינוי בזהות המקצועית של המרצה. האם נוצרת תחושת זהות עצמית ייחודית ושונה של אותם מרצים המלמדים בקורסים מתוקשבים מלאים? האם המרצים שהתנסו בשילוב הטכנולוגיות המידע בצורה רציפה יצרו סוג של אינטראקציה אחרת עם התלמידים שחוללה אצלם תחושת זהות ייחודית? הגורמים היוצרים והמחוללים את תחושת הזהות העצמית אצל המרצים המתוקשבים הם: א. אנונימיות, כלומר שקיפות ונוכחות בסביבה המתוקשבת ב. סמכותיות בסביבה המתוקשבת. מתברר כי מרצים שמעבירים קורס מתוקשב מגלים להפתעתם שסמכותם הטבעית בכיתה אינה עוברת לסביבה המתוקשבת והסטודנטים נוטים להיות אגרסיביים.
מסקנות ראשוניות מצביעות על חוסר יציבות ופיצול בזהות העצמית של המרצים בקורסים המתוקשבים בהשוואה לתחושת האוטונומיה והעוצמה שלש להם כל הזמן בכיתה הרגילה. כלומר, המרצים המתוקשב צריך לבנות את סמכותו משיעור מקוון לשיעור מקוון בעוד המרצה בכיתה הרגילה נהנה מסמכותיות קבועה לאורך זמן.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya