האם בתי הספר הם פגי תוקף? ואיך אפשר להאריך להם את חיי המדף

כתב העת המדעי "נייצ'ר" חבר החודש למגזין הפופולרי "סיינטיפיק אמריקן" לגיליון מיוחד ומושקע שהוקדש לבחינת החינוך של דור המדענים הבא... סכומי עתק אמנם מושקעים בהכשרת חוקרים חדשים ובעידוד המחקר, אך מאידך גיסא גדלים שיעורי הנשירה בתחום וסימני התסכול. שיעור תלמידי המתמטיקה, ההנדסה והמדעים בקרב הסטודנטים במערב הולך וקטן, וישנם גם מומחים שמלינים על תוצרי הליך ההכשרה.

הגיליון משמש במה להתקפה קבוצתית של חוקרים ומרצים מובילים על שיטות ההוראה הרווחות, ומנגד להצגת ראשיתה של דרך אחרת: בגרמניה נבחנות תוכניות ללימודי יצירתיות. בברזיל מתפתחת שיטה ללימוד ללא כיתות כלל, ובקנדה ובמדינות אחרות משנים לחלוטין את הגישה לספרי לימוד, ואף זונחים לחלוטין את ספר הלימוד המסורתי. כאילו חולשותיה של שיטת החינוך של המאה ה־20 כה גדולות עד שהסכר נפרץ לחלוטין, וכמה מערכות חינוך נותנות דרור לחדשנות, לפעמים באשר היא.

למאמר של פרופ' שיזף רפאלי

ראו גם:

"בעוד עשר שנים לא יהיה לילדים מה לחפש בבתי ספר - הם יהיו מיותרים"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya