האודיסיאה של הטקסט – פרשיות בתולדות מושג הטקסט במערב"

"האודיסיאה של הטקסט – פרשיות בתולדות מושג הטקסט במערב" עוסקת בחפיפת כמה התפתחויות בתולדות תרבות המערב, הנוגעות לשימוש בטקסטים אלפביתיים.

הוצאת מסדה 2011

הספר מתמודד, בין השאר, עם השאלות הבאות:

• לאיזו מטרה נוצר האלפבית ומדוע אין להמצאת האלפבית קשר אל ציורי הסלע המפורסמים?
• מה זה בעצם טקסט אלפביתי?
• כיצד השפיעה מהפכת הדפוס באמת על תרבות המערב?
• מה הייתה תרומתן של התרבות היהודית והתרבות הערבית לתרבות המערב?
• מתי הנצה המהפכה המדעית ומה הקשר שיש לה למושג הטקסט?
• מדוע קשה כל כך ללמוד חשבון ומתמטיקה, ללא שום קשר לדרכי הוראתם?

הקורא מוזמן אפוא להרפתקה כפולה ומשולשת: גם ללוות את מושג הטקסט בהתפתחותו בתרבות המערב, ממש עד לכניסת המחשב לחיינו, גם להכיר מספר חיבורים וקשרים מעניינים בין אירועים ותרבויות, וגם להתמודד עם כמה מיתוסים נכבדים ביותר ולערער עליהם. בהרפתקה זו יתגלה, שלמרות המגבלות שיש לטקסטים הכתובים, מצאנו דרכים יוצאות דופן להשתמש בטקסטים אלפביתיים, שהובילו אותנו הישר אל האינטרנט. האם ספר זה מתעלם מירידת המסך על תרבות הספר ומהשתלטות הצג על מחשבתנו?

שאלה זו תצטרך להיות נדונה בפרקי ההמשך של האודיסיאה של הטקסט וכן באתר המלווה את הספר:
www.TheOdysseyOfTheText.com

תוכן הספר

מבוא
שלמי תודה
פרק 1 המצאת הכתיבה ..........................................................
פרק 2 האותיות, האלפבית והטקסט ........................................
פרק 3 מן המגילה אל הקודקס ................................................
פרק 4 תהפוכות מושג הטקסט בימי הביניים ............................
פרק 5 תרבות המערב - מכל מלמדיה השכילה ..........................
פרק 6 מיתוס מהפכת הדפוס ..................................................
פרק 7 הטקסט בבית הספר ....................................................
פרק 8 הטקסט והמהפכה המדעית ..........................................
פרק 9 הטקסט בחשבון ובמתמטיקה ......................................
פרק 10 הטקסטים הרב-ממדיים .............................................
פרק 11 נהר הזמן של הטקסט האלפביתי .................................
פרק 12 הדגם האלפביתי במבחן ..............................................
פרק 13 במחשבה תחילה ........................................................
רשימה ביבליוגרפית .......................................................................
מפתח נושאים ...............................................................................

פרופ' יהושפט (שפי) גבעון רכש את השכלתו באוניברסיטה העברית בירושלים (תארים ראשונים בפילוסופיה, בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ובמתמטיקה) ובאוניברסיטת מישיגן בארה"ב (תואר שני ושלישי במדעי התקשורת והמחשבים). ממקימי החוג למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון בנגב בה לימד מתמטיקה ופילוסופיה של הטכנולוגיה. קיבל דרגת פרופסור חבר במתמטיקה מאוניברסיטת בן גוריון. לימד מדעי המחשב, שימושי מחשבים בחינוך ופילוסופיה של הטקסט ושל הטכנולוגיה במכללות להכשרת מורים בישראל. מכהן כראש ההתמחות למורי המורים בטכנולוגיות מידע ותקשורת במכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

פרופ’ יהושפט (שפי) גבעון רכש את השכלתו באוניברסיטה העברית בירושלים (תארים ראשונים בפילוסופיה, בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ובמתמטיקה) ובאוניברסיטת מישיגן בארה"ב (תואר שני ושלישי במדעי התקשורת והמחשבים). ממקימי החוג למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון בנגב בה לימד מתמטיקה ופילוסופיה של הטכנולוגיה. קיבל דרגת פרופסור חבר במתמטיקה מאוניברסיטת בן גוריון. לימד מדעי המחשב, שימושי מחשבים בחינוך ופילוסופיה של הטקסט ושל הטכנולוגיה במכללות להכשרת מורים בישראל. מכהן כראש ההתמחות למורי המורים בטכנולוגיות מידע ותקשורת במכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות.

yyya