דרכי למידה של משחקי כדור: היבטים מעשיים

מקור: מכון וינגייט, החינוך הגופני והספורט, גליון נ''ו 6

ספורט קבוצתי מסייע גם לפתח מנהיגות ומיומנויות של שיתוף פעולה, רוח של תחרותיות ושאפתנות, תחושה של שייכות לקבוצה והבנת מהותה של נאמנות כלפיה. הוא גם מסייע בפיתוח יכולות מוטוריות בסיסיות במישחקי כדור כגון סבולת שריר, קואורדינציה ושיווי משקל, כמו גם בפיתוח יעילות התפקוד של מערכות הלב והריאה והשליטה העצבית-שרירית.

מטרת המאמר לסקור דרכי למידה שונות וייחודיות של מישחקי כדור, ובהתבסס על ממצאי מחקרים עדכניים להמליץ על דרך הוראה מועדפת למישחקים אלו, הניתנת ליישום בסביבות למידה בית-ספריות.

גישות מרכזיות בהוראת מישחקי הכדור

שלוש גישות מרכזיות המבליטות היבטים שונים בתהליכי הלמידה של מישחקי הכדור:

גישת המיומנות
Skill approach מתמקדת בפיתוח היכולת הטכנית של התלמידים, אך מזניחה את הדינמיקה הכללית של המישחק. הדגש בגישה זו הוא בביצוע המיומנות הבודדת ולא בשילובן של כל המיומנויות תוך כדי מישחק. שיעורים העוסקים בלימוד מישחקים באמצעות גישת המיומנות נבנים סביב למידה של מיומנויות ספציפיות ופיתוח טכניקות הקשורות בהן.

גישת המיומנות המתמשכת
Progressive part learning. מורים משתמשים בה כדי להפחית את הבעייתיות הנוצרת בעת לימוד של מטלות מוטוריות בגישת המיומנות, כמו הזנחת הדינמיקה הכללית של המישחק ורוח המישחק.
גישת המיומנות המתמשכת מיושמת כך שהלומדים רוכשים מיומנויות של מישחק בתחילת השיעור, ובסופו הן משולבות במישחקונים קטנים. וכך, משיעור לשיעור הם לומדים מיומנויות נוספות עד שהם מגיעים לביצוע המישחק בשלמותו. המאפיין את המישחקים הקטנים שהם קלים להבנה, מאפשרים שיתוף של כמה לומדים, ואף מבליטים את התרגול של יסודות המישחק בסביבה דינמית.

גישת המישחק
Game approach, מתמקדת באימון הפן החשיבתי של הלומד בסביבת למידה המשקפת את עולם התוכן הממשי של מישחקי הכדור, החל בשלביו הראשוניים של תהליך הלמידה ועד לשלביו המתקדמים ביותר. גישה זו, שפותחה במקורה בידי באנקר ותורפ (1982), מכונה גם בשם הגישה של הבנת המישחק, והייחוד בה שהלומד מתרגל את היסודות במישחק עצמו, החל בשלב הלמידה הראשוני.
המישחק עומד אפוא במרכז תהליך הלמידה, על כל היבטיו החשיבתיים שאיתם נדרש הלומד להתמודד. גישה זו מאפשרת לו להבין את עולם התוכן של המישחק ולהתנסות בתהליכים של קבלת החלטות ופתרון בעיות.

לעומת ההתפתחות הקוגניטיבית המתרחשת אצל שני המינים באותם טווחי גיל, הרי תהליכי ההתפתחות הגופנית והמוטורית בקרב בנים ובנות הם שונים, וכך גם מוכנותם ללמידה.
מטבע הדברים, את שלוש גישות הלימוד של מישחקי הכדור יש להתאים למאפיינים השונים המבדילים בין שני המינים.

בדיקת דרכי ההוראה במישחק ההוקי
מחקר שערכו ינוביץ ולידור בחן את ההשפעה של שלוש גישות הלמידה על רכישה של מטלות מוטוריות וקוגניטיביות בקרב לומדים משני המינים. המחקר נערך על אוכלוסייה של 90 לומדים בגילי 11-10 שחולקו לשלוש קבוצות למידה על-פי גישת המיומנות, המיומנות המתמשכת והמישחק.
המישחק שנבחר לבדיקת הלמידה על-פי שלוש הגישות היה מישחק ההוקי, וזאת משום הכוונה לבחור במישחק שאינו נכלל בתכנית הלימודים ושמיומנויותיו חדשות לילדים.

שיטת המחקר
ממצאים כמותיים נאספו באמצעות שש מטלות:
ארבע מטלות מוטוריות המוגדרות כמיומנויות בסיסיות של מישחק - חבטה בכדור, הולכת הכדור, שליטה בו ויכולת משולבת 
שתי מטלות קוגניטיביות - ידע והבנת המישחק והניעה להשתתפות בספורט. 
המחקר כלל 12 מפגשים בסך-הכול. 
כל הלומדים בשלוש הקבוצות נבחנו בשיעורים 12-9: בשיעור התשיעי הם נבחנו בשליטה בכדור, בעשירי ביכולת משולבת ובאחד-עשר ענו על שאלון הידע. בשיעור ה12- שיחקו המשתתפים מישחק הוקי שלם, תוך הקפדה על חוקי המישחק. קודם לכן הם קיבלו הסבר קצר על החוקים העיקריים של המישחק ועל שימוש בטקטיקות. המישחק צולם בווידאו ונותח מאוחר יותר על-ידי מומחים, מאמני הוקי מוסמכים. בעת הצפייה בווידאו לא קיבלו המומחים כל מידע מוקדם על סוג הקבוצה ועל גישת הלימוד שנחשפה אליה במהלך המחקר.
בזמן השיעורים קיבלה כל קבוצה משובים בהתאם לסיווגה.

ממצאים:
גישת המיומנות המתמשכת, שכללה למידה של מיומנויות בתחילת שיעור ותרגולן תוך כדי מישחק בסיום השיעור, נמצאה כאסטרטגיה היעילה ביותר ללמידה אצל הבנים. הסיבה היא שלבנים יש מוכנות טובה ללמידה של מישחקי כדור ו"ראיית מישחק" טובה, הן בגלל ההתנסויות הרבות שנחשפו אליהן בילדותם והן בשל השתתפותם הפעילה במישחקי כדור אחרים כמו כדורסל וכדורגל. גישת המיומנות המתמשכת משלבת בין המיומנויות המהוות את הבסיס למישחק לבין מישחקים מאורגנים שהם שלב מתקדם יותר של המישחק. גישה זו טובה ללימוד מישחק חדש בקרב בעלי מוכנות טובה ללמידה של מישחקי כדור. 
גישת המיומנות, שהתמקדה ביכולת הטכנית של המשתתפים, נמצאה כיעילה ביותר ללמידה בקרב הבנות. זאת משום שמוכנות הבנות ללמידה של מישחקי כדור נמוכה מזו של הבנים, ונראה שעליהן ללמוד ביתר פירוט שלב אחר שלב. הבנות נדרשות לתרגול של כל מיומנות, ורק לאחר שהן משיגות שליטה בהן, הן מסוגלות לשלבן במהלך המשחק השלם. 
ראוי להדגיש עוד שאף-על-פי שהלומדים במחקר זה רכשו את יסודות מישחק ההוקי שדה, ניתן להשליך את הממצאים גם על מישחקי כדור אחרים כמו כדורסל, כדורגל ועוד.

המלצות למורה לחינוך גופני
יש ללמד כל מין בדרכי הוראה שונות, וזאת במטרה להקטין את הפערים בהישגים המוטוריים בין הבנים לבנות בכיתות ד'-ו'. 
אף-על-פי שבתכנית הלימודים בבית-הספר היסודי נלמדים שיעורי החינוך הגופני לכיתה כולה, מומלץ להפריד בין שני המינים בשיעורים שבהם נלמדים מישחקי כדור, במטרה להגיע לאיכות הוראה טובה יותר ולהישגים טובים יותר בלימוד מיומנויות של מישחקי הכדור. 
השבחת דרך ההוראה של מישחקי כדור בקרב לומדים צעירים עשויה לשפר את תהליך ההפנמה של מיומנויות מוטוריות וקוגניטיביות לשימוש עתידי. מומלץ למורים לחינוך גופני להשתמש בגישת המיומנות (לבנות) ובגישת המיומנות המתמשכת (לבנים) בלימוד יסודות מישחקי הכדור. עם זאת, לאחר שהלומדים רכשו ניסיון במטלות הנלמדות, יש להציג בפניהם את גישת המישחק השלם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya