דרכי למידה חדשות: השוואת האפקטיביות של מדיה מקוונת אינטראקטיבית בחינוך מרחוק עם המסורת האירופאית של ספרי הלימוד

Kramer, Bernd J.; Neugebauer, Jonas; Magenheim, Johannes; Huppertz, Helga. "New ways of learning: Comparing the effectiveness of interactive online media in distance education with the European textbook tradition", British Journal of Educational Technology, Sep2015, Vol. 46 Issue 5, p965-971.

אף על פי שהוצעו חידושים רבים המשתמשים בטכנולוגיות הרשת בלימוד מרחוק בהשכלה הגבוהה, קיים מחקר מקורי מועט הבוחן את ההשפעה של סביבות למידה מבוססות רשת על תהליכי הלמידה ועל התוצאות של סטודנטים הלומדים מרחוק. כדי לסגור פער זה, נאספו ארבעה מערכי נתונים בקורס למידה מרחוק:

  • נתונים לגבי שימוש והתנהגות שנגזרו מקבצי יומן של סביבת למידה מקוונת;
  • תגובות מיכולת במבחן מקדים וממבחן לאחר מכן שמדדה את הישגי היכולת של סטודנטים שלמדו בלמידה מקוונת ובלמידה לא-מקוונת;
  • נתונים להערכת הטכנולוגיה שהתקבלו מסטודנטים מקוונים המציגים את תפיסתם של הסטודנטים לגבי סביבת הלמידה;
  • נתונים של הערכה פורמלית שהתקבלו ממבחן בכתב.

באמצעות ניתוח נתונים אלה ניתן להגיע לתובנה לגבי האפקטיביות של חומרי למידה מקוונת בהשוואה לספרי לימוד מותאמים עבור למידה מרחוק בבקרה עצמית.

מורים ללמידה מרחוק ואוניברסיטאות פתוחות או מקוונות עשויים לקחת את תוצאות הניתוח כבסיס להחלטה באם לעבור מספרי הלימוד לחומרים של למידה מקוונת.

לסרטון תקציר של המאמר

תקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שימוש בכיתות הפוכות בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya