דוח מרכז טאוב – מערכת החינוך: מבט על

בלס, נ' (2018). מערכת החינוך: מבט-על. מרכז טאוב. ירושלים: 18 עמודים

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל פרסם באחרונה (דצמבר 2018) דוח בשם מערכת החינוך: מבט-על. הדוח מציג בפני מקבלי ההחלטות ובפני הציבור הרחב תמונה כוללת של מערכת החינוך, המשלבת בין הממדים החברתיים והכלליים בהתוויית המדיניות הציבורית. רבים מהממצאים בדוח השנה מעודדים, ומציגים התקדמות בשורה של מדדים במערכת החינוך בישראל.

לדוח המלא

לקריאה נוספת

תמונת מצב המדינה 2018 - מרכז טאוב

 

הרכב אוכלוסיית התלמידים

אוכלוסיית התלמידים גדלה מאז שנת 2000 ב-43.6 אחוזים

מספר הילדים בגנים גדל בין 2000 ל-2015 ב-81 אחוזים

קצב הגידול המהיר ביותר היה בין 2010 ל-2015, אז יושם חוק לימוד חובה חינם לגילאי 4-3

קצב הגידול המהיר ביותר היה בחינוך הבדואי ובחינוך החרדי

 

תקציב

בשנים 2018-2000 גדל תקציב החינוך ב-83 אחוזים

תקציבו של החינוך המיוחד גדל בקצב כפול כמעט מזה של התקציב בכללותו

מ-2005 גדל תקציבו של החינוך המיוחד בקצב כפול כמעט מזה של התקציב בכללותו

מספר התלמידים האוטיסטים עלה מ-894 בשנת 2000 ל-11,145 ב-2018

התקציב הריאלי של משרד החינוך לתלמיד גדל בין 2000 ל-2014 יותר מאשר ב-OECD

בישראל מוציאים כ-8,000 דולר לתלמיד ביסודי לעומת כ-8,600 ב-OECD (מתואם לכוח קנייה)

בישראל מוציאים כ-8,000 דולר לתלמיד בתיכון לעומת כ-10,000 דולר ב-OECD (מתואם)

 

כוח אדם בהוראה

במאה ה-21 עלו מספר המורים ושיעור המשרה הממוצע – וכך הופרכו החששות בדבר נטישה המונית של המקצוע בעקבות הסכמי העבודה שנחתמו בתקופה: "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

למרות הטענות הנשמעות לעיתים על עודף מורים במגזר הערבי, היקף המשרה הממוצע של מורים בחינוך היסודי במגזר דווקא עלה מ-82 אחוזים ל-84 אחוזים

חלקן של הנשים בחינוך העברי ירד מ-90 אחוזים מכוח ההוראה ב-2000 ל-86 אחוזים ב-2017

בחינוך הערבי המגמה הפוכה: שיעור הנשים בכוח ההוראה עלה בשנים אלה מ-65 ל-78 אחוזים

בקרב הערבים עלה שיעורם מ-37 אחוזים ל-94 אחוזים בשנים 2000 עד 2018

בקרב היהודים עלה שיעור המורים בעלי ההשכלה האקדמית בשנים אלה מ-50 אחוזים ל-89 אחוזים

 

הישגים לימודיים

בעשור האחרון חל שיפור ניכר בציוני המיצ"ב של תלמידי ישראל באנגלית, מתמטיקה ומדעים

השיפור בישראל גדול בהרבה מהשיפור שנרשם באותה תקופה בארה"ב במבחנים דומים

הפערים בהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב קטנו בעשור האחרון

משנת 2000 נרשם שיפור בציוני תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים (PISA)

הפער בין הישגים תלמידי ישראל לממוצע תלמידי המדינות האחרות הצטמצם מאוד

הצטמצם חוסר השוויון בהישגיהם של תלמידי ישראל במבחנים בינלאומיים שונים

עם זאת, דוח טאוב אינו דן בהישגים של תלמידים חרדים שכמעט אינם משתתפים במבחני המיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים, אך ניתן להניח שהישגיהם בהם היו נמוכים – משום שהם ממעטים ללמוד את המקצועות הנבדקים במבחנים אלה

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya