דו"ח מצב מדעי הרוח בישראל – 2016

דברי פתיחה

פרופסור יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה

פריחתם של מדעי הרוח היא נכס חיוני לחברה הישראלית. קיומם של חיים אזרחיים ותרבותיים תוססים דורש ציבור משכיל בעל אופקי תרבות רחבים והיכרות מעמיקה עם ההיסטוריה והזהות הלאומית לצד היכרות עם שפות ותרבויות זרות. בכל שנה בוגרי הפקולטות למדעי הרוח, שלמדו ספרות, אמנות, היסטוריה, מוזיקה, פילוסופיה ותחומי דעת נוספים, מעשירים את חיי החברה בישראל בדרכים שונות בתור יוצרים, חוקרים, מורים, אנשי עסקים, עובדים במגזר הציבורי וצרכני תרבות. אזרחים בעלי השכלה רחבה חיוניים לחברה לשם ניהול דיון ציבורי מעמיק על אודות האתגרים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים הניצבים בפנינו. השכלה כזו נרכשת בלימודי הרוח בבתי הספר ובפקולטות למדעי הרוח. המחקר בתחום מדעי הרוח מרתק, חדשני ומעורר השראה, וההוראה בתחום זה פותחת אפיקים חדשים לכלל אוכלוסיית הסטודנטים. השילוב בין טכנולוגיות חדשות העומדות לרשות החוקרים ובין נקודות מבט חדשות על שאלות קלאסיות פותח אופקים חדשניים למחקר תוסס, חיוני ורלוונטי לחיינו.

אחד מיעדי תכנית החומש המתגבשת על ידי ות"ת הוא קידומם והבטחת המשך שגשוגם של המחקר וההוראה במדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בד בבד עם הנגשתם לציבורים גדולים והולכים והעמקת תרומתם למרחב הציבורי בישראל. ועדת ההיגוי הקבועה של מל"ג-ות"ת, שהוקמה ב-2014, מופקדת על קידום שיח מתמיד בין הגורמים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בהשכלה הגבוהה בארץ וכן על המלצות לדרכי פעולה. לשם כך החליטה הוועדה להכין דו"ח ראשון מסוגו על מצבם של מדעי הרוח בארץ - באוניברסיטאות, במכללות, במערכת החינוך ובמרחב הציבורי.

אחת התובנות המרכזיות של הוועדה היא שהמחקר וההוראה בתחום מדעי הרוח משפיעים על תחומים נרחבים של החיים במדינת ישראל, ומנגד, מושפעים ממגמות תרבותיות וחינוכיות. כמו כן, הם קשורים קשר הדוק לפעילות תרבותית הנסמכת על קיומו של קהל משכיל, ונראה כי שיפור ארוך טווח במעמדם של מדעי הרוח בארץ יוכל לבוא רק עם פעילות מתואמת של קהילת מדעי הרוח במובנה הרחב ביותר - מוסדות חינוך ותרבות, גופי תקשורת, הוצאות לאור והמגזר הציבורי והעסקי. הדו"ח מכיל נתונים הנוגעים לכל הגורמים האלה ואמור לעזור בגיבוש קהילה המנהלת דיונים רבי-חשיבות על סמך בסיס נתונים רחב אל מול האתגרים הניצבים לפתחו של תחום זה.

לדו"ח מצב מדעי הרוח בישראל 2016, הוועדה לתכנון ולתקצוב המועצה להשכלה גבוהה ומכון ון ליר בירושלים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya