גשרים שבורים – חווית מעבר לבית ספר חדש של תלמידים על הרצף האוטיסטי: סקירה שיטתית על הקשיים ודרכי הפעולה המובילות להצלחה

Nuske, H. K., McGhee Hassrick, E., Bronstein, B., Hauptman, L., et al. Broken bridges—new school transitions for students with autism spectrum disorder: A systematic review on difficulties and strategies for success. Autism, Prepublished February 19th, 2018, 1-20. DOI: 10.1177/1362361318754529

מאמר זה סוקר מחקרים שבחנו כיצד תלמידים על הרצף האוטיסטי חוו תהליך מעבר לבית ספר חדש. מחקרים אלו בחנו את צרכי וקשיי התלמידים בעת המעבר או את התמיכה שניתנה לתלמידים והתועלת שעלתה מסיפוק סוג תמיכה ספציפי. ממצאי המאמר כוללים תיאור הקשיים שחווים התלמידים, הוריהם ומוריהם לצד דרכי הפעולה המשמשות לתמיכה בתלמידים והוריהם במהלך המעבר.

הסקירה כוללת 27 מחקרים: 10 מחקרים בחנו מעבר לבית ספר יסודי ו-17 בחנו את תהליך המעבר לבית ספר על-יסודי. המידע נאסף מ-433 תלמידים על הרצף האוטיסטי, 453 הורים ו-546 מורים מארבע יבשות שונות (צפון אמריקה, אירופה, אפריקה ואוסטרליה).

החוקרים מציגים את שלל הממצאים שעלו מן המחקרים באופן שמתייחס לחוויותיהם של ילדים, הורים ומורים בנפרד. נמצא למשל, שילדים על הרצף האוטיסטי נאבקים עם חרדה, לחץ חברתי מוגבר, רגישות חושית במצבים חדשים הגורמת לתחושות פחד וקשיי ריכוז. הורים חשו מוצפים רגשית ואשמה בעקבות קבלת החלטות אודות שינוי המקום, התמודדו עם קשיים בתקשורת עם הנהלת בית הספר החדש ואף נאלצו לבחור בין מילוי צרכים אקדמיים וחברתיים של ילדיהם. צוות בית הספר התמודד עם מתן תמיכה מתאימה לתלמידים על הרצף האוטיסטי. חלק מן הקשיים עלו משום שלצוות לא היה מידע מספק אודות דרכי התמודדות בעת מעבר, מרחק רב מבית הספר החדש או הקודם ואף ידע חסר אודות הדיאגנוזה של הילד שהועבר לבית ספרם.  

דרכי הפעולה היעילות ביותר כללו ביקור מקדים בבית הספר והיכרות עם צוות המורים והתלמידים, ציוות תלמיד מלווה, מתן אפשרות לתלמיד לווסת את מצבו הרגשי עם הורה או מורה כשהדבר נחוץ, מתן מידע אודות תהליך המעבר להורים, הקמת קבוצת תמיכה להורים, שיתוף מידע בין בתי הספר ועידוד התקשורת בין בתי הספר ובית התלמיד.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

אוטיזם, חופש הבחירה והתמודדות מורים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya