גן פועל שמח ולומד

מקור: מגזין "דינמי", גיליון מס' 6, אוגוסט 2004

חוסר מעש ומיעוט פעילות גופנית - תוצר לוואי של ההתפתחות הטכנולוגית של המאה הנוכחית, גורמים לבעיות בריאות באוכלוסייה כולה ובמיוחד אצל ילדים הזקוקים למשחק ולפעילות לשם התפתחות תקינה מבחינה פיזית, נפשית, חברתית וקוגניטיבית. התנועה והמשחק תורמים להתפתחותו ולפיתוח הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלו ומשפרים את רמת שליטתו בגופו ואת האיכות התנועתית שלו, תוך העלאת המוטיבציה לחזור ולהתנסות.
סביבת הלמידה צריכה להיות מתוכננת על-ידי צוות הגן, תוך התייחסות להיכרות עם הילדים, גילם וצרכיהם, למרחב המוקצה לפעילות, לבטיחות ולאופי הפעילות והציוד.
לדעת הרנוי, על המרחב הפיזי להפוך למרחב למידה יעיל שיקדם את הילדים ויאפשר להם מגוון התנסויות - לבד או באינטראקציה עם ילדים אחרים. התנסויות אלו יסייעו להתפתחותו של הילד בהיבט הפיזי, הרגשי, החברתי והקוגניטיבי. התנועה והמשחק תורמים להתפתחותו ולפיתוח הדימוי העצמי והביטחון העצמי של הילד, משפרים את רמת שליטתו בגופו ואת האיכות התנועתית שלו.

המחבר מציג במאמר הדרכה ודוגמאות לפעילויות בגנים.

 

ביבליוגרפיה:

ברונר, ג. ס. (2000). חשיבות המשחק בהתפתחות הילד. מתוך קובץ מאמרים. סמינר הקיבוצים: ת"א.
גיליום, צ'. ב. (1995). יסודות בחינוך לתנועה. מכון וינגייט: נתניה.
טונברגן, נ. (2000). חשוב לאהוב לשחק. מתוך קובץ מאמרים. סמינר הקיבוצים: ת"א.
לוין, ג. (2000). הפעילות, הילד, המשחק. מתוך קובץ מאמרים. סמינר הקיבוצים: ת"א.
נאבל-הלר, נ., רביב, ש., לידור, ר., לויאן, ז. (1999). פעילות תנועתית מכוונת המכוונת להתפתחות מוטורית. המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט ורכס - פרויקטים חינוכיים בע"מ.
Clements, R. (2003). Reaserch finds decline in outdoor play. Education Journal. U.S.A.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום שמי מורן ואני לומדת במכללת קי בשנה ג במסלול גיל רךנושא הפרוייקט שלי הוא"תנועה כאמצעי ביטוי בלתי מילולי להבנת טקסט סיפרותי"אם אוכל לקבל חומר בנושא אשמח

  פורסמה ב 13/01/2006 ע״י פרקש מורן

  שלום,אפשר לקבל המאמר? כי הנושא עוזר לי לעבודות.בשמחהמ..ח

  פורסמה ב 14/05/2013 ע״י מרוות חתר
  מה דעתך?

ברונר, ג. ס. (2000). חשיבות המשחק בהתפתחות הילד. מתוך קובץ מאמרים. סמינר הקיבוצים: ת"א.גיליום, צ’. ב. (1995). יסודות בחינוך לתנועה. מכון וינגייט: נתניה.טונברגן, נ. (2000). חשוב לאהוב לשחק. מתוך קובץ מאמרים. סמינר הקיבוצים: ת"א.לוין, ג. (2000). הפעילות, הילד, המשחק. מתוך קובץ מאמרים. סמינר הקיבוצים: ת"א.נאבל-הלר, נ., רביב, ש., לידור, ר., לויאן, ז. (1999). פעילות תנועתית מכוונת המכוונת להתפתחות מוטורית. המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט ורכס – פרויקטים חינוכיים בע"מ.Clements, R. (2003). Reaserch finds decline in outdoor play. Education Journal. U.S.A.

yyya