גישה בלתי-שוויונית של מחוזות לימוד לצוותי משאבי אנוש

Tran, H. & Buckman, D. (2021). A descriptive analysis of high need districts' inequitable access to talent-centered education HR systems. AASA Journal of Scholarship & Practice, 18, 3, 21-34

למשאבי אנוש בחינוך יש מוניטין ארוך-שנים של פונקציה ארכאית, בלתי-יעילה ומיותרת. על כן, מחוזות לימוד רבים אינם משתמשים בשירות פרסונלי זה. בשל כך, יתכן כי הם מפספסים מועמדים איכותיים, מתעלמים ממורים מבטיחים, מצננים התלהבות של מורים חדורי-מוטיבציה ומחריפים את המחסור במורים.

שילוב מערך של משאבי אנוש במחוזות הלימוד יכול לתרום למאמצי הגיוס להוראה, למנוע נשירת מורים, לשפר את תנאי העסקתם ולגרום להם להרגיש מוערכים. שכן, נציגי משאבי אנוש אינם מתמקדים בעמידה ביעדים, בהנעה להישגיות ובמרדף אחר ציונים. אלא, הם דואגים לרווחת העובדים, מבקשים לתגמל אותם, מעודדים את פיתוחם המקצועי ומנתבים אותם למסלולי הקריירה האפשריים. על רקע זה, חשוב להבין כי קיים קשר ישיר בין רווחתם האישית של המורים לבין התפוקה של בית הספר.

מתודולוגיה

נבחנו פעילותם והשפעתם של צוותי משאבי אנוש ב-23 מחוזות לימוד בדרום-מזרח ארה"ב, ובכלל זה באזורים עירוניים, פרבריים וכפריים - פריפריאליים ומרכזיים. בכל מחוז לימוד ישנם 807 מורים, 12,190 תלמידים ו-8.8 נציגי משאבי אנוש בממוצע. מדדי ההשפעה שנבחנו הם:

 1. תהליכי גיוס מורים;
 2. שביעות רצון של מורים;
 3. תמרוץ כספי של מורים;
 4. פיתוח מקצועי של מורים;
 5. עזיבת או נשירת מורים.

תרומתן של מחלקות משאבי האנוש

סוכנות של משאבי אנוש אשר פועלת במחוז לימוד נתון יכולה לספק ערך-מוסף לבתי הספר, לשפר את הסיכויים לגייס מורים מתאימים לתפקיד ולטפח את האקלים הבית ספרי. לראיה, בהשוואה למדדים הארציים, במחוזות הלימוד בהם מועסקים ופועלים צוותי משאבי אנוש, זוהו היתרונות הבאים הבאים:

 1. ציוני תלמידים בתחומי אנגלית ומתמטיקה גבוהים מהממוצע בכ-9.1%;
 2. מחסור מתון (בלבד) במורים אשר מוביל לכיתות פחות צפופות;
 3. שיעור נמוך בכ-1% של עזיבת ונשירת מורים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מחסור במורים

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya