גילוי הפוטנציאל הטמון בשימוש בסיפורים על מדענים שונים ופעילויות רפלקטיביות לצורך העשרת הרושם הראשוני של תלמידים על מדענים ועבודה מדעית

מאת: A Sharkawy

Sharkawy, A. (2012). Exploring the potential of using stories about diverse scientists and reflective activities to enrich primary students' images of scientists and scientific work. Cultural Studies Of Science Education, 7(2), 307-340 .

 

מטרת מחקר איכותי זה הייתה לגלות את הפוטנציאל הטמון בשימוש בסיפורים על מדענים שונים להרחבת התמונה הראשונית שתלמידים מקבלים על מדענים ופעילות מדעית. סיפורים על מדענים הבאים מרקע חברתי-תרבותי שונה, לדוגמה, יכולת פיסית, מין, מגדר, מוצא אתני, הוצגו לתלמידי כיתה י"א במשך 15 שבועות ברציפות.

האנליזה שערך כותב המאמר לתוצאות המוקלטות, המוסרטות, סיכומים כתובים, ראיונות, ציור דמות של מדען, השתתפות ועבודת התלמידים וניסויים מדעיים, לפני ואחרי המחקר, מצביעים על כך שסיפורים על מדענים והפעילויות שלהם יצרו השראה ללמידת מדעים ופתחו בפני התלמידים מקורות שהיו להם לעזר ב-(א) לצייר לעצמם תמונות של דמות מדענים הבאים מרקע חברתי-תרבותי פחות דומיננטי, (ב) להעשיר את נקודת המבט שלהם על עבודה מדעית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya