גיימיפקציה בחופשת הקיץ: משחק מקוון מרובה משתתפים כמקדם למידה בהשתלמות מורים

אביב צמח (מטח), שני זיו (Wandering) , "גיימיפקציה בחופשת הקיץ: משחק מקוון מרובה משתתפים כמקדם למידה בהשתלמות מורים", ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר ) עורכים) . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013

במסגרת השתלמות מורים In-service לאזרחות בתחום פיתוח תוכן דיגיטלי במהלך קיץ 2012 בה השתתפו כ 70- מורים בחרו אביב צמח, ושני זיו לשלב משחק כציר מקביל לציר הלימוד והעשייה המרכזי של ההשתלמות. המשחק, על תשתית Wandering , התנהל בשני סבבים, בהם המשתלמים התבקשו לבחון את ידיעותיהם בנושאי ההשתלמות – בצורה תחרותית. בסבב הראשון הוצגו בפני ה"שחקנים" שאלות רב-ברירה בלבד, ואילו בסבב השני שולבו גם שאלות טקסט-חופשי, אשר אפשרו מתן תשובות מגוונות ושונות (אביב צמח, ושני זיו) .

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya