גורמי משיכה ודחיה בבחירת מקצוע ההוראה

ארנון, ר', פרנקל, פ' ורובין, ע'. (2015, פברואר). גורמי משיכה ודחיה בבחירת מקצוע ההוראה. הרצאה שנישאה ביום הסגל הפתוח "תכניות אלטרנטיביות בהכשרה להוראה, שיתוף פעולה בין מחקר ומדיניות בחינוך", מכון מופ"ת, תל-אביב.

המחקר נועד לזהות את מוקדי המשיכה ומוקדי הדחיה של מקצוע ההוראה ולהתוות דרכי פעולה שיהפכו אותו לאטרקטיבי בעיני מועמדים ראויים. שתי קבוצות נבדקים השתתפו במחקר: א. צעירים שהגיעו ל"ימים פתוחים" במוסדות אקדמיים וברובם אינם מתכוונים כלל לפנות להוראה (n=358). ב. סטודנטים העוברים הסבה מקצועית להוראה, לאחר שעסקו במקצועות אחרים (n=186).

הנבדקים מלאו שאלון שבו התבקשו להעריך את החשיבות שהם מיחסים לשיקולים שונים בעת בחירת מקצוע בכלל ובאיזה מידה הם מתקיימים במקצוע ההוראה. בדיקת הפער בין ההערכות המקבילות הצביעה על מאפיינים שקיימים בהוראה בצד מאפיינים שנתפסים כחסרים בהוראה.

בהשוואת שתי הקבוצות נמצא כי בניגוד לצעירים הפונים לקבלה לאוניברסיטאות ולמכללות שאינן מוסדות להכשרת מורים, העוברים הסבה להוראה ממקצוע אקדמי אחר מייחסים חשיבות רבה יותר למאפיינים שההוראה עונה עליהם וחשיבות פחותה למאפיינים החסרים בהוראה. לנבדקים גם הוצגה רשימה של שינויים אפשריים והם התבקשו להעריך באיזה מידה שינויים אלה יכולים להשפיע על נטיתם לפנות להוראה.

על בסיס הממצאים שלמעלה ובדיקת הקשרים בין מספר משתני רקע (מין, השגים בביה"ס התיכון, הוראה במשפחה, נסיון בהוראה) לבין המשתנים התלויים מסתמנים שני מישורי פעולה להפיכת המקצוע לאטרקטיבי יותר: א. הבלטת ההיבטים החיוביים של המקצוע וזיהוי מועמדים מתאימים שההוראה היא עיסוק מושך עבורם ב. הכנסת שינויים שחלקם קשורים בהטבות ושיפור תנאי העבודה של המורים וחלקם קשורים בהצבת קריטריונים שיש לעמוד בהם בעת כניסה למקצוע ובמהלך העבודה השוטפת בו.

הטמעת מערכת השינויים המוצעת תעודד פניה של אנשים כישרוניים למקצוע ותעלה את רמת ההוראה והחינוך בישראל.

למצגת ההרצאה של דר' רחל ארנון, דר' פנינה פרנקל ודר' עדנה רובין

למאמר המלא בכתב העת "דפים"

לחומרים נוספים מיום הסגל הפתוח

ראו גם:

תכניות אלטרנטיביות בהכשרת מורים: זירה אקלקטית או מהות קונספטואלית?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya