גורמים מעודדים ומעכבים בהטמעת הוראה מקוונת ברמה מערכתית במכללה

מקור: מצגת נלוות להרצאה בכנס מיט"ל השנתי, מס' 3: תקשוב בהוראה אקדמית, אוניברסיטת תל אביב,  26.2.2004

84% ממרצי המכללה אינם פעילים בהוראה מקוונת באמצעות אתרי הוראה ב70% מהקורסים אין שימוש באמצעים מקוונים בהוראה מרצים "מקוונים" (בעלי אתרי הוראה) בתשס"ד מהווים 16.8% מכלל מרצי המכללה כדי לקדם את ההוראה המקוונת פיתחה מכללת סמינר הקיבוצים, פורטל חינוכי אקדמי בשם אח"א (אתר חינוכי אקדמי).

מדוע מהססים / נמנעים מרבית המרצים מיישום הוראה מקוונת?

מסקנות ביניים והשערות:

§         העדר מיומנות טכנולוגית אינו הסיבה העיקרית
§         זיקה רופפת למכללה, חולשת קשר ומחויבות
§         תרבות עבודה בצוות
§         אין 'משוגע לדבר' בצוות
§         ראש התחום "לא בעסק"
§         העדר מסר ברור של מדיניות המכללה בנושאי תקשוב

על יסוד סקר זה, וניתוח הגורמים, תיבנה במכללת סמינר הקיבוצים, תכנית פעולה  שלוקחת בחשבון את המשנים הללו.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?