גורמים המשפיעים על סטודנטים בהשכלה הגבוהה לאמץ פודקאסט: מחקר אמפירי

Merhi, Mohammad I. "Factors influencing higher education students to adopt podcast: An empirical study", Computers & Education, Apr2015, Vol. 83, p32-43.

הפודקאסט (Podcast), שהוא אחת מהטכנולוגיות שפותחו עבור בידור אישי או לצורך מידע, הפך לאחת הטכנולוגיות הגדלות במהירות הרבה ביותר בתחום הלמידה מרחוק במהלך השנים האחרונות.

תוך שימוש במודל קבלת הטכנולוגיה (Technology Acceptance Model) ותיאוריית דיפוזיית החידושים (Diffusion of Innovations) כמודלים בסיסיים, מחקר זה בוחן את ההיבטים הטכנולוגיים, האינדיבידואליים, והחברתיים המשפיעים על אימוץ הפודקאסט בחינוך.

מחקר זה בוחן את אימוץ השימוש בפודקאסט של סטודנטים באמצעות סקר שאסף נתונים מ-352 סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה תוך שימוש במודל מקיף.

השערות המחקר אומתו באמצעות משוואה מבנית המאפשרת דיגום של תהליכים אנאליטיים והממצאים תמכו במודל המוצע. בהתבסס על הממצאים, נידונות השלכות עבור התיאוריה והפרקטיקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שימוש של מרצים בפודקאסטים בסביבת הלמידה המקוונת

חיזוי השימוש המתמשך בהתפתחות מקצועית של מורים מקוונים וההשפעה של חברותיות ונוכחות חברתית בסביבה מתוקשבת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya