גברים עובדי החינוך לגיל הרך: תפיסות של הורים

מאת: Sak Ramazan

Sak, R. & Sahin, I., Rohrmann, T. & Schauer, G. (2019). Parents' views on male ECEC workers: a cross-country comparison. European Early Childhood Education Research Journal, 27, 1, 68-88

עיקרי הדברים:

בזמן ששוויון מגדרי ואפליית נשים נתפסים כסוגיות חשובות בשדה החינוך, לא מוענקת תשומת לב רבה לאי הכללת גברים בחינוך הקדם יסודי

תפיסות שליליות של הורים כלפי גננים ממין זכר נוטות להשתנות לחיוב כאשר הם מתנסים בגנן או בסייע ממין זכר בגן הילדים של צאצאם

למרות שהדעה הציבורית הרווחת אינה מתנגדת להכלת גננים בחינוך לגיל הרך, שיעור הזכרים מכלל הצוותים החינוכיים הינו זעום ועומד על ממוצע של 3% בלבד מכוח ההוראה באירופה

ישנם הורים אשר מביעים פסימיות וחשש כלפי מטפלים גברים במעונות לגילאי שלושה חודשים עד 3 שנים, אך חשים יותר בנוח כאשר מדובר בגילאי 6-3

על אף פרויקטים לאומיים לקידום גננים ממין זכר, טרם נרשמה פריצת דרך בתחום זה באף מדינה

כיצד ניתן לקדם הכלת גברים בחינוך הקדם יסודי?

● אפקט כדור השלג – ככל שירבו בעלי התפקידים הזכריים בחינוך לגיל הרך, כך יהיה התחום לגיטימי יותר עבור גברים

● חינוך גופני – יש לשלב בתוכניות הלימודים מגוון רחב יותר של פעילויות פיזיות, משחקי ספורט ואתגרים אתלטיים

● הכשרה להוראה – כדאי להתאים את תוכניות ההכשרה להוראת הגיל הרך לקהלים זכריים;

● אסטרטגיות גיוס – הגברת הפנייה לקהלי יעד זכריים בחינוך לגיל הרך

● קבלת אחריות – מנהלים, מפקחים וקובעי מדיניות צריכים לצפות מראש תגובות סקפטיות של אימהות ואבות, לשוחח עם ההורים על החשיבות באיזון מגדרי בצוותי ההוראה ולהעניק תמיכה והגנה לחברי הסגל הזכריים

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חינוך בגיל הרך

מבוא

בעשורים האחרונים, גוברת המודעות לחשיבות של קידום גברים בחינוך לגיל הרך (גילאי שלושה חודשים עד 6 שנים). אולם, הורים, מנהלים, מפקחים ובעלי עניין חלוקים בדעותיהם וביחסם להשתלבות מסוג זה כאשר הוויכוחים מתגלעים סביב הבדלים ביולוגיים ופיזיולוגיים, השפעות חברתיות, משתנים תרבותיים, חשיבה סטריאוטיפית ושוויון מגדרי. למרות חוסרי ההסכמה, חוקרי חינוך ומגדר תומכים בשילוב של גברים בחינוך קדם יסודי, שואפים לקדם גיוון מגדרי והכלה זכרית ואף מצביעים על תפוקה חיובית מובהקת של שילוב גננים ממין זכר (Schauer, 2017).

שוויון מגדרי ומעורבות גברים בחינוך קדם יסודי

למרות שאבות כיום נחשבים למעורבים בחיי המשפחה ובגידול הילדים, מלאכת הטיפול עדיין נתפסת כמטלה אימהית, בעיקר בתקופת הינקות. אולם, התפיסות המסורתיות הללו מתחילות להשתנות בשל שינויים חברתיים ואילוצים כלכליים. שכן, יותר נשים יוצאות לעבוד, הצורך במוסדות לטיפול בפעוטות וילדים גובר ונוצר מחסור בכוח העבודה בתחום (Akman et al., 2014).

באוסטריה, העומדת במוקד מחקר זה ואוכלוסייתה מונה כ-8,550,000 אזרחים, אחוז הגברים המועסקים בהוראת הגיל הרך עומד על 2% בלבד. זאת, למרות שדעת הקהל האוסטרית נוטה בעד הכללת גברים בחינוך הקדם יסודי וחרף קמפיינים שמעודדים כניסת גברים לתחום. לא זו בלבד, נמצא שגם כאשר נכנסים גברים לעבוד בגני ילדים, הם משתלבים בעיקר כסייעים, ולא כדמויות מובילות (Koch & Aigner, 2016).

לעומת זאת, בטורקיה, היא מקרה הבוחן השני במחקר זה, שיעור הגננים צמח משמעותית בעשור האחרון והגיע לכדי 5.75% מכלל כוח העבודה. כלומר, גבוה יותר מרוב המדינות האירופאיות. הסברים אפשריים למצב הזה בטורקיה הוא אבטלה גואה ותפיסת מקצוע הגנן כאופציה תעסוקתית יציבה המציעה משכורת טובה ומסלולי קידום (Sak et al., 2015).

כיצד תופסים הורים גננים ממין זכר?

כידוע, מערכת היחסים של הצוות החינוכי עם ההורים משפיעה לאין ערוך על איכות החינוך המוענק לילדים. אולם, תפיסות מיושנות של הורים עלולות לפגום במאמצים ליצור איזון מגדרי ולקבל גברים כמטפלים.

ישנן מדינות בהן שורר קונצנזוס באשר לחשיבות של נוכחות זכרית בחייהם של ילדי הגן. באוסטרליה, בריטניה, גרמניה, נורבגיה ודנמרק, לדוגמה, מובלות אסטרטגיות לאומיות לגיוס גברים לחינוך לגיל הרך, הדעה הציבורית הרווחת מאוד מקבלת ומכילה ומפקחי ומנהלי הגנים מציגים יתרונות רבים בצוות חינוכי דו-מגדרי. אף על פי כן, אפילו במדינות האלו שיעור הגברים המטפלים הינו קטן מ-8% מכוח העבודה.

גברים בחינוך לגיל הרך יכולים להוות דוגמה נהדרת לשוויון בין המינים ולהציע תגבורת משמעותית לכוח העבודה. ברם, למרות היתרונות הברורים והתמיכה הנרחבת בקידום גברים בחינוך לגיל הרך, ניסיונות לרפורמה מקרטעים בשל תפיסות מיושנות, היררכיות מגדריות ואף בלבול, מבוכה ותחושת אי התאמה בקרב הגברים עצמם. לא זו בלבד, בכל מדינה ישנו הגרעין הקשה של ההורים אשר מתנגד נחרצות להכלת גברים בחינוך לגיל הרך ומביע חוסר אמון מוחלט (Rohrmann, 2015).

מתודולוגיה

445 הורים של ילדי חינוך לגיל הרך באוסטריה ובטורקיה השיבו לשאלונים איכותניים וכמותניים שבחנו את תפיסותיהם כלפי גננים ממין זכר. המדגם האוסטרי כלל 143 הורים (83.7% אימהות ו-14.7% אבות) מתשעה גני ילדים והמדגם הטורקי כלל 312 הורים (55.8% אימהות ו44.2% אבות) משמונה גני טרום-טרום-חובה, טרום-חובה וחובה.

שוויון מגדרי: האמנם?

בשני המדגמים בלטו תפיסות מגדריות סטראוטיפיות אשר מקצינות את ההבדלים שבין גברים לבין נשים. לפיהן, רק נשים צריכות לטפל בפעוטות ובטף וגברים מתאימים יותר לפעילויות פיזיות או מוטוריות. יחד עם זאת, נרשמה צמיחה ניכרת בהכרה ובהכלה של גברים בחינוך לגיל הרך, בשוויון מגדרי ובחלוקת האחריות על גידול הילדים בתא המשפחתי.

למרות שרוב הנשאלים חשו בנוח עם גנן ממין זכר, חלקם הביעו פסימיות וחשש כלפי כניסת גברים לגני ילדים, בעיקר בשנה הראשונה לחיי התינוק. עם זאת, הם שינו את השקפתם בהקשר לילדים בגילאי 6-3, סברו כי לגברים מקום חשוב בגידול ילדים, תמכו בגיוס צוותי חינוך מגוונים מבחינה מגדרית, דגלו בשוויון בין המינים ואף חלקם הביע העדפה ברורה לגנן ממין זכר.

מדאיג להבחין כי על אף שנשמעו קולות רבים התומכים בהכלת גברים בחינוך לגיל הרך ולמרות פרויקטים לאומיים לקידום גננים, לא ניבטת צמיחה משמעותית או פריצת דרך בתחום זה במשך העשורים האחרונים. נדמה שתוכניות ההכשרה לגיל הרך אינן מתאימות לגברים והשכר, הסטטוס החברתי ומסלולי הקריירה המוצעים לגברים במקצועות אחרים מפתים פי כמה.

סיכום

איזון מגדרי בצוותי גני ילדים יכול לסייע במיגור חשיבה סטריאוטיפית כבר בגיל הרך. בטווח הארוך, ריבוי גננים ממין זכר יכול לנפץ חשיבה מסורתית בקרב הורים, להטמיע תפיסה מגדרית מאוזנת בקרב ילדים ולהוביל לחברה שוויונית הן בשוק התעסוקה והן בחיי הפרט, החברה והתרבות. לשם המטרות הנעלות הללו, יש להשקיע בתיווך הרעיון להורים ולגבש מדיניות ברורה בנושא שוויון מגדרי והכלת גברים בחינוך לגיל הרך.

רשימת המקורות

Akman, B., Taskin, Z., Ozden, O. & Figen. C. (2014). Parents' Views on the Appointment of Male Teachers in Turkish Pre-Schools. Education as Change, 18, 1, 21-32

Koch, B., & Aigner, J. (2016). Males in kindergartens. Innsbruck : Innsbruck University Press.

Rohrmann, T., & K. Emilsen. (2015). Editorial (Special Issue: Gender Balance in the ECEC Workforce). European Early Childhood Education Research Journal, 23, 3, 295-301

Sak, R., Sahin, S. & Yerlikaya, I. (2015). Behavior Management Strategies: Beliefs and Practices of Male and Female Early Childhood Teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 23, 3, 328-339

Schauer, G. (2017). Die Sicht von Eltern auf männliche Fachkräfte in Österreichischen Kindergärten. Dissertation an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Innsbruck.

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Akman, B., Taskin, Z., Ozden, O. & Figen. C. (2014). Parents' Views on the Appointment of Male Teachers in Turkish Pre-Schools. Education as Change, 18, 1, 21-32

Koch, B., & Aigner, J. (2016). Males in kindergartens. Innsbruck : Innsbruck University Press.

Rohrmann, T., & K. Emilsen. (2015). Editorial (Special Issue: Gender Balance in the ECEC Workforce). European Early Childhood Education Research Journal, 23, 3, 295-301

Sak, R., Sahin, S. & Yerlikaya, I. (2015). Behavior Management Strategies: Beliefs and Practices of Male and Female Early Childhood Teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 23, 3, 328-339

Schauer, G. (2017). Die Sicht von Eltern auf männliche Fachkräfte in Österreichischen Kindergärten. Dissertation an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Innsbruck.

 

yyya