בתי-ספר ניסויים – בית היוצר לחדשנות בחינוך, חלק שני

בימים אלו יצא לאור הספר "בתי-ספר ניסויים - בית היוצר לחדשנות בחינוך, חלק שני", בהוצאת "רמות" .בספר מאמרים המסכמים את שנת המחקר השנייה של קבוצת מב"ן (מחקר בתי-ספר ניסויים), הפועלת בביה"ס לחינוך באוני' ת"א, וכן שני מאמרים הקשורים ליישום שינויים בחינוך מנקודת מבט של מדיניות החינוך.
 מטרתו של מחקר מב"ן היא לרכז את הידע המצטבר במסגרת בתי הספר הניסויים , לנתחו , למקדו ולהביאו לפני מקבלי ההחלטות במערכת החינוך בכל הרמות.
מחקר מב"ן , הנערך בתמיכתו של גף ניסויים ויוזמות במשרד החינוך והתרבות הוא חלק ממאמץ כולל יותר לעשות רציונאליזציה של הפיתוח וההתחדשות בתחום החינוך על בסיס ידע אמפירי מצטבר.
הספר מסכם ארבעה חקרי מקרה, מהם המחזור השני של המחקר התבצע בשנים 2005/6.
לאחר המאמרים המציגים את בתי הספר הניסויים מובא סיכום של ארבעת המחקרים בניסיון לחלץ כמה לקחים אוניוורסליים מן הידע שנצבר בבתיהספר הניסו??ם
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?