בתי הספר התיכוניים הוירטואליים: ויכוח בארה"ב ופריחה בקנדה

מניתוח מקורות מידע שונים נראה כי בתי הספר התיכוניים הוירטואליים מצויים עתה בארה"ב במגננה נוכח ביקורת גוברת של חוגי מימשל והתקשורת. 
דו"ח ביקורת שפורסם לאחרונה על ידי משרד החינוך בקולרדו ארה"ב מצא כי תלמידים הלומדים בבתי ספר תיכוניים וירטואליים מצליחים פחות בבחינות הישגים ארציות בהשוואה לתלמידים מבתי ספר תיכוניים רגילים. בכתבות שפורסמו לאחרונה מנסים בתי הספר הוירטואליים להביא את קולותיהם האוטנטיים של התלמידים הלומדים במסגרות החינוך הוירטואלי המעידים על אפקטיביות החינוך המתוקשב שלהם ועל חשיבותו. כמו כן, מתפרסמות כתבות המצביעות על יתרונות בתי הספר הוירטואליים המעניקים מסגרת לימודים גמישות יותר לבני נוער המתקשים להסתגל למסגרת השגרתית של בתי הספר.
 
מצד שני במדינות אחרות כגון קנדה מסגרות החינוך הוירטואליות פורחות וזוכות להכרה חינוכית, כך שמוקדם עדיין להספיד בתי ספר וירטואליים כתופעה חינוכית. מידע מעמיק יותר על מסגרות החינוך הוירטואלי והתפתחותן ניתן למצוא בספר הבא:
 
Catherine Cavanaugh (2004). Development and Management of Virtual Schools: Issues and Trends.274 pages. Softcover. Hersey, PA.: Idea Group.
 
 
 
עוד על תופעת בתי הספר הוירטואליים בארה"ב:
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya