'ברגשות מעורבים': רגשות, התמודדות ותפקוד מורים בארגון החינוכי

מאת: סמדר גלעד , 2011

המאמר המלא של סמדר גלעד מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( חומרים נוספים" ) .

"קיימת הסכמה רחבה בין חוקרים כי רגשות משולבים במעשה ההוראה, הלמידה והניהול ואף יש להם תפקיד משמעותי בקביעת איכות הרווחה הנפשית והפיזית של המורה כאינדיבידואל וברמת תפקודו. שאלת הקשר שבין רגשות המורה בעבודה ובין האפקטיביות הבית ספרית לאורך הזמן ראויה לדיון וחשובה מכדי שנתעלם ממנה. שכן, ממצאי מחקרים רבים שנעשו בארגונים וגם במוסדות חינוך (בעיקר בחו"ל) הצביעו בעקביות על קיומם של קשרים כאלה (חיוביים/שליליים) בהתייחס לגורמים בעלי היבט ארגוני-סביבתי ופדגוגי-חברתי (למשל, הטמעת רפורמות לבקרים, עומס עבודה, ריבוי משימות, חילופי צוות מרובים, חוסר תמיכה מקצועית ומנטאלית, התמודדות עם מצבים מורכבים וצרכי סביבה תרבותית הטרוגנית וכד') שנבחנו במגוון מודלים."

המאמר הנוכחי של הדוקטורנטית סמדר גלעד מתמודד בצורה שיטתית עם הסוגיה איך מורים באמת מרגישים בעבודתם ולא על איך מורים/מנהלים אומרים או מציגים שהם מרגישים בעבודה. קרי, הנורמות הרגשיות וההתנהגותיות המשמשות תשתית פסיכו- חברתית למעשה ההוראה. כלומר, האם כל מורה שמחייך אל התלמיד שלו (או אל הורה, קולגה או מנהל) עושה זאת רק כי הוא מעריך, מחבב או אוהב אותו?

"אם לסכם עד כה את הנאמר לרגשות המורה, דרכי ההתמודדות שלו ('הצגה שטחית'/ 'הצגה מעמיקה') עם מצבים מורכבים (משימות חדשות, הטמעת רפורמות, החדרת שינוי , עומס רב וכד') או הזולת (אינטראקציה עם תלמידים/הורים/קולגות) יש השפעה ברורה על רווחתו הנפשית והפיזית ועל תפקודו. לאורך זמן רווחה נפשית לקויה המתבטאת בהיעדרויות מרובות, שחיקה, עזיבת מורים את המקצוע, חילופי צוות מרובים, טעויות בשיקול דעת בתכנון והערכה תשישות רגשית ופיזית יש בהן לפגוע ביחידה השלמה- בית הספר".

המאמר המלא של סמדר גלעד מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( חומרים נוספים" ) .

ראה גם :

מאמרים נוספים על רגשות , מורים וחינוך בפורטל מס"ע


  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  האם ניתן לקבל המקור המדוייק של המאמר? מקום ומועד הפרסום ופרטים נוספים כמקובל?תודה

  פורסמה ב 23/03/2014 ע״י שירה אילוז

  מבקשת להשתמש כמקור לסמינריון בנושא התמודדות רגשית של המורה עם בעיות משמעת

  פורסמה ב 30/05/2015 ע״י חמוטל אופק

  זקוקה למקור המדוייק של המאמר

  פורסמה ב 30/05/2015 ע״י חמוטל אופק

  מעונינת לקבל את המקור המדויק של המאמר. מעונינת להשתמש בו כמקור בביליוגרפי לעבודת גמר בנושא עבודת רגשות בהוראה..

  פורסמה ב 03/03/2016 ע״י שרי נרקיס

  האם ניתן לקבל המקור המדוייק של המאמר? לשם עבודה סמינריונית. תודה

  פורסמה ב 03/07/2018 ע״י ארז נעים

  האם ניתן לקבל המקור המדוייק של המאמר? מקום ומועד הפרסום ופרטים נוספים כמקובל?תודה

  פורסמה ב 23/03/2014 ע״י שירה אילוז
  מה דעתך?
yyya