בעיות תפקודיות בהחדרת תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה למערכת החינוך הערבית בישראל

מקור וקרדיט :
ראפע ספדי. "בעיות תפקודיות בהחדרת תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה למערכת החינוך הערבית בישראל", עיונים במינהל ובארגון החינוך, גיליון מס' 31, תש"ע .  ע"ע 95-134 .
 
 השפעת החדרת תכנית הלימודים החדשה בפיסיקה על הטמעתה במערכת החינוך הערבית בישראל נבדקה במחקר הנוכחי. ששה מורים ומפמ"ר הפיסיקה עברו ראיונות עומק פתוחים. בנוסף לכך , חולקו שאלוני עמדות אנונימיים לכל מורי הפיסיקה במגזר הערבי. השאלונים הוחזרו ע"י ששים מתוך כמאה מורים. ממצאי המחקר הציגו שתי בעיות תפקודיות המתייחסות להשתלמויות המורים ולמדרכים המחוזיים.
 ההשתלמויות במגזר הערבי נתפסו כבלתי מספקות, במיוחד בהשוואה לאלה הנערכות במגזר היהודי. נמתחה עליהן ביקורת נוקבת מצד המורים משתתפי המחקר הנוכחי. כמו כן לדעתם של מורים אלה מעמדם של המדרכים המחוזיים נדחק הצידה ונתפס על ידי אתר האינטרנט של מורי הפיסיקה.  התזה המוצעת בעקבות תופעה זו היא שהאתר ממלא תפקיד דומיננטי של סוכן שינוי שניתן לכנותו "סוכן שינוי וירטואלי". התזה מניחה שתופעה זו היא תולדה צפויה של ההתפתחות הטכנולוגית האדירה בתחומי המחשוב והתקשוב. הועלה לפיכך הצורך בשינוי מהותי בתפקידם המסורתי  של המדריכים המחוזיים. מוצעת גישה אלטרנטיבית שתאפשר להם לחדש את מעמדם הדומיננטי כסוכני שינוי הפועלים בשיתוף הרמוני עם "סוכן השינוי הוירטואלי".
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya