בני שלוש מצלמים: תכנית לימודים מבוססת צילום דיגיטלי בגיל הרך

פרידמן, א' (2017). בני שלוש מצלמים: תכנית לימודים מבוססת צילום דיגיטלי בגיל הרך. דפי יוזמה, 9, 61-38.

מחקר זה[1] בוחן תהליך דו-שנתי של הפעלת תכנית לימודים בגיל הרך המבוססת על צילום במצלמות דיגיטליות. המחקר בוחן את ההשפעה של התכנית על הילדים ועל המבוגרים בסביבתם וכיצד רוכשים הילדים באמצעות התכנית אוריינות חזותית.

תכנית הלימודים מיועדת לגילאי שלוש-ארבע בעיר קטנה בפריפריה בצפון הארץ. התכנית בנויה כך שכל הנושאים נלמדים בגן באמצעות צילום שהילדים מצלמים בפועל במצלמות דיגיטליות ובאמצעות צפייה בתצלומים ממקורות שונים.

המחקר מבוסס על כלי מחקר מגוונים הכוללים תצפיות בגן, תיעוד מוסרט של הילדים, ראיונות עם הגננת וניתוח תוצרים צילומיים של הילדים. ממצאי המחקר מצביעים על מרכזיות התיווך החינוכי ושיתוף אינטגרלי של ההורים בצילום עם הילדים בהצלחת התכנית.

מבין המיומנויות של האוריינות החזותית שנרכשו: מודעות ורגישות חזותית, יצירתיות וחשיבה סמלית, התנסות ביצירת טקסטים תקשורתיים והבנה של הילדים כי ביכולתם לתקשר באמצעות צילום. הילדים הפגינו שיתוף פעולה ביניהם לצורך הפקת תוצרים ולביצוע משימות ושכללו את היכולות הטכנולוגיות שלהם.

___________

 1. מחקר זה נערך בתמיכתה של ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ״ת.

 

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

פרספקטיבות של תלמידים לגבי הפדגוגיה החיה של הכיתה


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  המחקר אשר בחן תהליך דו-שנתי של הפעלת תכנית לימודים בגיל הרך המבוססת על צילום במצלמות דיגיטליות חידש לי מאוד. כמורה וכאמא לילד בגן לא חשבתי מעולם שאוריינות יכולה להיות חזותית דרך מצלמה.
  הדהים אותי לגלות שהילדים בעצמם צילמו ובדרך זו למדו.

  פורסמה ב 20/12/2020 ע״י ליטל זינגר
  מה דעתך?
yyya