בניית קהילת למידה מקוונת אפקטיבית בתלקיטים של הוראה מבוססת בלוג

מאת: E. Tang.

Tang, E., & Lam, C. (2014). Building an effective online learning community (OLC) in blog-based teaching portfolios. Internet & Higher Education, 2079-85.


תלקיטים של הוראה מבוססת בלוג פועלים בתכנית להכשרת מורים משנת 2007.
התלקיטים של הוראה מבוססת בלוג מספקים סביבת למידה קונסטרוקטיבית ואינטראקטיבית שבה סטודנטים, מורים במהלך הקריירה (in-service teachers) וחברי סגל ההוראה דנים, עושים רפלקציה ומעריכים את ההבנות הפרטניות של הניסיון ושל פרקטיקת ההוראה.

במאמר זה, אומצה גישה איכותנית של חקר מקרה כדי לחקור את המאפיינים ואת הפונקציות של קהילת למידה מקוונת (OLC) אפקטיבית בהגשמת היעדים של תלקיטים להוראה מבוססת בלוג.

נערכו ראיונות מובנים למחצה עם ששה סטודנטים להוראה, שלושה מורים במהלך הקריירה, שגם מילאו תפקיד כמנטורים בתלקיטים של הוראה מבוססת בלוג, וחבר סגל ההוראה שהיה מתכנן הבלוג.

נתוני הריאיון נותחו כדי לזהות את פונקציות הפונקציות ואת המאפיינים הנתפסים של קהילות למידה מקוונות בתלקיטים של הוראה מבוססת בלוג.

הנתונים חשפו שני מרכיבים עיקריים ועשרה גורמים קשורים שהשפיעו על האפקטיביות של קהילות למידה מקוונות מהפרספקטיבות של החברים.

הוצע כי מיומנות טכנולוגית אינה גורם מפתח בהבניית תלקיטי הוראה דיגיטליים.
מה שהופך את תהליך הלמידה למשמעותי ובר קיימא הן השתתפות פעילה ואינטראקציה באיכות גבוהה הדורשות אלמנטים של קורס שיתופי/אינטראקטיבי יחד עם מחויבות ותמיכה מצד חברי קהילת הלמידה המקוונת
.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya