בי"ס יוצר עתיד של אורט ישראל

איזנברג, א' (2012). "בי"ס יוצר עתיד של אורט ישראל". עיונים בחינוך , בחברה, בטכנולוגיה ובמדע ( אורט ישראל) . 14,ע"ע 4-3. אוקטובר 2012

מחבר המאמר, ד"ר אלי איזנברג ,( סמנכ"ל בכיר וראש מינהל למו"פ והכשרה באורט ישראל ) מציג מודל חדשני של בית הספר אורט יוצר-העתיד המיועד להוביל ולפרוץ דרך בתחומים הבאים:

1. תכנים: היוזמה של פרופ' ריי קורצוייל (Ray Kurzweil), האוניברסיטה הסינגולארית, תהווה מודל ללמידה במסלול של פדגוגיה סינגולארית. התכנית מעשירה את התלמידים בידע רב, בתחומי דעת שונים, על ידי סדרה של הרצאות מפי מומחים ברמה הארצית והבינלאומית, כמו גם בימי עיון באקדמיה, במוזאונים ובחברות הייטק במסגרת יזמות צעירה. חלקה האחרון של התכנית הינו סמינר של שלושה ימים המהווה את הנקודה הסינגולרית, שבה צוותי למידה של התלמידים יוזמים פרויקטים בינתחומיים "כהתפוצצות" הידע שצברו במהלך התכנית. הפרויקטים מוצגים בתערוכה מרתקת בסיום הסמינר אליו מוזמנים הורים ואורחים. המנהל למו"פ ולהכשרה של אורט ישראל יתמקד בפיתוח תכניות לימודים ובהטמעתן בתחומים חדשניים עבור בית הספר של אורט יוצר העתיד כ-? site, עבור בתי הספר של אורט בפרט, ולכלל מערכת החינוך.

2. מיומנויות וכישורים הנדרשים במאה ה-21: (1) דרכי חשיבה: יצירה וחדשנות, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות וקבלת החלטות; (2) דרכי למידה ועבודה: תקשורת ושיתופיות, עבודת צוות, מנהיגות ודוגמה אישית; (3) כלים ללמידה ולעבודה: אוריינות לשונית, אוריינות מדעית ומתמטית, אוריינות מידע, אוריינות טכנולוגית; (4) כישורי חיים: אזרחות מקומית וגלובלית, אחריות אישית וחברתית, מודעות וגמישות רב תרבותית, תכנון וניהול של חיים וקריירה.

3. ערכים: הזדהות ומחויבות למדינה ולצה"ל, תרומה לקהילה, אתיקה, משמעת, כבוד הדדי וסובלנות.

4. למידה, הוראה והנחייה: (1) תרבות הלמידה וההוראה תהיה של "קהילה לומדת" של מורים, תלמידים והנהלה; (2) טכנולוגיות תקשוב ותקשורת חדשניות ישולבו בתהליכי למידה, הוראה, ניהול וקשר עם ההורים והקהילה; (3) במהלך יום הלמידה ישולבו עיסוקים הפונים אל הרגש, התרבות, האמנות ובריאות הגוף; (4) קורסים יילמדו באופן בינלאומי תוך חילופי נוער בארץ ולחו"ל; (5) בלמידה תהיה בחלקה רב-גילאית; (6) הלמידה תהיה תחומית, רב-תחומית ובין-תחומית; (7) לכל תלמיד יהיה חונך אישי, אשר יעקוב וינחה את התלמיד בתחומי ההתפתחות המקצועית, הרווחתית והחברתית שלו; (8) ההוראה, הלמידה והתרבות הארגונית בבית הספר יהיו ברוח הפסיכולוגיה החיובית.

5. מורים, עובדי מנהל והנהלה: (1) כל המורים, עובדי המנהל וההנהלה יהיו מחנכים באישיותם ויהוו דוגמה אישית; (2) הנהלת בית הספר ומוריו יהיו איכותיים במקצועיותם ובאישיותם ובעלי נטייה ומוטיבציה לחדשנות, ליצירתיות וליזמות; (3) מבנה תעסוקתם של המורים יכלול חינוך, הוראה, הנחיה, פיתוח תכניות לימודים ופיתוח עצמי בלימודים, בהשתלמויות ובהתנסות מעשית, בשיתוף המנהל למו"פ ולהכשרה של אורט.

6. מבנה פיזי ועיצוב סביבתי: (1) חלק גדול משטחי בית הספר יוקדש לחללים גדולים – אולמות עבודה המאפשרים למידה אישית, קבוצתית והרצאות למספר רב של תלמידים; (2) בבית הספר יהיו מעבדות וסדנאות תחומיות ורב-תחומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הדרמה, האמנות וכד'; (3) בסביבת הלימודים וההוראה ישולבו "ריאות ירוקות" משמעותיות; (4) תשתיות האנרגיה והתקשורת יאפשרו התחברות מכל מקום, בכל זמן, הן פנימיות והן חיצוניות; (5) חללים ומתקנים למורים ולהנהלה אשר יאפשרו פיתוח עצמי ומתן הנחיה וייעוץ אישיים לתלמידים, להורים ולקהילה.

7. תקציב: (1) יש להקצות תקציב חד פעמי משמעותי לשינוי התשתיות – הפיזית, העיצובית, הסביבתית וההצטיידות; (2) יש לכלול בתקציב השוטף תקצוב לאחזקה שוטפת ולשדרוג ההצטיידות כל שלוש שנים; (3) יש לכלול בתקציב השוטף תקציב של 3% מהתקציב לפיתוח ולהטמעת תכניות ופרויקטים לקידום החדשנות, היזמות והיצירה בבית הספר; (4) יש לכלול בתקציב השוטף תקציב של 5% לפיתוח מקצועי וחינוכי של צוות ההנהלה, ההוראה והמנהל; (5) מקורות ההכנסה יהיו: שכל"מ ושכל"ט ממשרד החינוך, מההורים, מקרנות ומתרומות.

בית הספר אורט לא יהיה ממיין ויקבל את אוכלוסיות התלמידים של קהילתו ואלה הרוצים להתחנך בו ויקדם את ניעותם החברתית והכלכלית.

המאמר סוכם ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

למאמר של ד"ר אלי איייזנברג בכתב העת עיונים בחינוך , חברה , בטכנולוגיה ובמדע של אורט

ראה גם :

בית ספר בונה עתיד

דמות בית הספר המטמיע ומתרגל מיומנויות למידה

ביסוס המודל הפדגוגי של בתי הספר מפיקי הידע באוסטרליה

אורות הצפון: תפיסה אחרת של ביה"ס באלסקה

בית הספר העתידני: מסע מחקר לעתיד החינוך  ( פרופסור רוני אבירם)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya