בין מכללה להכשרת מורים להכשרת מורים באוניברסיטה – מורות מתחילות מעריכות את הכשרתן להוראה

רייכל, נ' (2014). בין מכללה להכשרת מורים להכשרת מורים באוניברסיטה – מורות מתחילות מעריכות את הכשרתן להוראה. רב-גוונים – מחקר ושיח, 14, 187-135.

המחקר המוצג במאמר זה בוחן את "חוויית ההכשרה" כפי שהיא מצטיירת מתיאורי מורות מתחילות ומביא את הצעותיהן לשיפורה. המשתתפות במחקר הן 30 מורות מתחילות המלמדות בכיתות ו'-ט', 11 מהן בוגרות שלוש מכללות להכשרת מורים ו-11 בוגרות הכשרת מורים בשלוש אוניברסיטאות.

שיטת המחקר היא איכותנית. כלי המחקר הוא ראיון עומק של 60-91 דקות עם כל אחת ממשתתפות המחקר. עיבוד הראיונות נעשה על פי עקרונות של תאוריה המעוגנת בשדה. מהמחקר עולה, כי חוויית ההכשרה שמתארות בוגרות המכללות טובה יותר מזו שמתארות בוגרות הכשרה אוניברסיטאית. מרוצות באופן בולט היו בוגרות מכללה שהתנסו במסגרת שיתופית (PDS).

תיאורי המורות מעלים כי יש קשר בין שביעות הרצון לבין תיאור המדריכה הפדגוגית והמורה המאמנת. כמו כן עולה מתיאורי המורות החשיבות של בחירת בית-הספר שבו מתקיימת העבודה המעשית ובחירת המורות המאמנות ואיכותן הפדגוגית.

המורות המתחילות מציעות שלימודי ההכשרה ייבנו בשילוב הדוק עם שדה ההוראה, שהם יעובו בהיבטים חברתיים-אישיים-פוליטיים, ושירבו לעסוק בבעיות משמעת, בניהול הזמן ובארגון הכיתה, שהם אבני הנגף המרכזיות בדרכן להצלחה בהוראה.

למאמר המלא באתר האקדמית גורדון

ראו גם:

תפיסות מורים את תפקיד החונך בשלוש מסגרות קליניות: הכשרה להוראה, התנסות מעשית אקסטנסיבית ושנת הכניסה להוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya