בין הפטיש לסדן – הסטודנטים בקורסים מתוקשבים המשלבים התנסויות מסוג Web 2.0

מקור וקרדיט :
Nina Bonderup Dohn. "Web 2.0-Mediated Competence–Implicit Educational Demands on Learners"  , EJEL , Volume 7 Issue 2, June 2009.
Nina Bonderup Dohn  - University of Southern Denmark, Kolding, Denmark 
השילוב של טכנולוגיות התקשוב מסוג Web 2.0 הפך לפופולארי במסגרות התקשוב של החינוך הגבוה בשנתיים האחרונות ונעשה נפוץ יותר ויותר. הסיבות לכך היו הרצון להגביר את המוטיבציה של הסטודנטים הלומדים בקורסים מקוונים ושיקולים דידקטיים של גיבוש ערוצי למידה שיתופיים ובניית ידע שיתופי. מעבר לכך, השילוב של טכנולוגיות ה Web 2.0 ביטאה ניסיון למזג את ההתנסויות הפורמאליות והלא פורמאליות בלמידה מתוקשבת.
 יחד עם זאת, הנטייה לשלב  ביתר שאת את התנסויות  מסוג  "ווב - 2 "  יצרה לעתים מתחים פנימיים מבחינת הלומדים במסגרות התקשוב של החינוך הגבוה. הטיעון של המאמר הנוכחי הוא כי התנסויות הלמידה מסוג  Web 2.0הן משמעותיות מבחינת הלמידה המתוקשבת אך הן מטילות לעתים על הלומדים דרישות רבות של יכולות בתחומי הרפלקציה, מעורבות, וקבלת החלטות מבחינת בניית הידע. בין הדרישות האלו ומטרות הקורסים יש לעתים התנגשות או קונפליקטים פנימיים. הסטודנטים נדרשים לתמרן בין יכולות מעשיות אלו ובין פיתוח חשיבה והעמקה שנדרש מהם בקורס.  
כותבת המאמר, אינה מתנגדת לשילוב של התנסויות מסוג  ה- Web 2.0 בלמידה מתוקשבת, אך היא מבקשת להמחיש את הדילמות הקיימות בסוגיה זו כיום. מודעות לבעיות אלו תקל  על המרצים למצוא דרכים אשר ייקלו על תהליך הלמידה המתוקשבות מבחינת הלומדים ומבחינת הרציונל הלימודי.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya