בידול בתכנית הלימודים ואי-שוויון חברתי בכניסה להשכלה הגבוהה בסקוטלנד ובאירלנד

: Iannelli, Cristina; Smyth, Emer; Klein, Markus. Curriculum differentiation and social inequality in higher education entry in Scotland and Ireland, British Educational Research Journal. Aug2016, Vol. 42 Issue 4, p561-581.

מאמר זה בוחן את החשיבות היחסית של בחירת תחומי דעת (subject choice) ושל הישגים בחטיבה העליונה בהסברת אי-השוויון החברתי בנגישות להשכלה הגבוהה בסקוטלנד ובאירלנד.

שתי מדינות אלה שונות במידת הבידול בתוכנית לימודים (curriculum differentiation), בדרגת הסטנדרטיזציה בבחינות בית-ספריות ובקריטריונים לכניסה להשכלה הגבוהה.

בפרט, בסקוטלנד בחירת תחומי הדעת בחטיבה העליונה מבודלת יותר (הן במונחים של מספר הן בסוג תחומי הדעת הנבחרים) והקצאת המקומות בהשכלה הגבוהה מתוקננת (standardized) פחות ותלויה יותר בתחומי הדעת שנלמדו בבית הספר מאשר באירלנד.

בהינתן הבדלים מוסדיים אלה, המחברים ציפו שבחירת תחומי הדעת תהיה חשובה יותר להסברת הבדלים שמקורם חברתי בכניסה להשכלה הגבוהה ולגישה למוסדות יוקרתיים בסקוטלנד מאשר באירלנד.

בשל התחרות הגוברת של סטודנטים על מקומות בהשכלה הגבוהה, המחברים הניחו שעם הזמן תעלה חשיבותם של תחומי הדעת בבתי הספר בתיווך אי-השוויון בכניסה להשכלה הגבוהה בשתי המדינות, יותר בסקוטלנד מאשר באירלנד.

תוצאות המחקר מאשרות שבחירת תחומי הדעת היא מתווך חזק יותר של אי-שוויון חברתי בכניסה להשכלה הגבוהה ובגישה לאוניברסיטאות יוקרתיות בסקוטלנד בעוד שהישגים חשובים יותר באירלנד.

בניגוד לציפיות המחברים, התפקיד של בחירת תחומי הדעת בכניסה להשכלה הגבוהה לא הפך לחשוב יותר עם הזמן. אולם, בחירת תחומי הדעת בסקוטלנד ממשיכה להיות מתווך חזק עבור אי-שוויון חברתי בכניסה להשכלה הגבוהה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

בעוד אנגליה דוהרת במלוא הקיטור לעבר ארה"ב והופכת את מערכת החינוך שלה להישגית, בסקוטלנד מעודדים גיוון ויצירתיות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya