בחינת השימוש במכשיר iPad לשם למידת אוריינות

Hutchison, Amy; Beschorner, Beth; Schmidt-Crawford, Denise. " Exploring the Use of the iPad for Literacy Learning", Reading Teacher; Sep2012, Vol. 66 Issue 1, p15-23.

מטרתה של חקירה זו היא לבחון כיצד מורה בכיתה ד' תוכל לשלב מכשירי iPad בהוראת האוריינות כדי ללמד בו-זמנית מטרות אוריינות דיגיטליות ומטרות  אוריינות מבוססות על דפוס.

המורה השתמשה במכשירי iPad במשך שלושה שבועות במהלך הוראת האוריינות ובאפליקציות נבחרות שסיפקו גישות ייחודיות כדי לסייע לתלמידים לעמוד בדרישות של למידת האוריינות.

במאמר מוצגים הסבר לגבי פיתוח שיעורים שישלבו באופן משמעותי מכשירי iPad ובנוסף מוצגים הלקחים שהופקו מהפרויקט.

כמו כן, מפורטים השיקולים לגבי שילוב מחשבי טאבלט כגון iPad בהוראת אוריינות.

מאחר ומכשירי iPad ומכשירי טאבלט דומים לא נחקרו יחסית ככלים ללמידת אוריינות, מחקר זה עשוי לספק עבור מורים וומובילים בחינוך בסיס לקבלת החלטות לגבי האם שימוש במכשירים ניידים כגון אלה יכול להיות שימושי בהוראת אוריינות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya