בחינת ההנעה בסביבות מקוונות של למידה מרחוק: מורכבת, רבת פנים ותלויית מצב

Maggie Hartnett, Alison St. George, Jon Dron. " Examining motivation in online distance learning environments: Complex, multifaceted and situation-dependent", Irrodl, Vol 12, No 6 (2011.

המחקר הקיים לגבי הנעה בסביבות מקוונות נוטה להשתמש באחת משתי גישות.

הגישה הראשונה מאמצת מודל מאפיין שרואה בהנעה מאפיין אישי, יציב יחסית של הלומד. מחקר מפרספקטיבה זו תורם לרעיון שהלומדים המקוונים, ככלל, מונעים באופן פנימי.

ההשקפה החלופית מתרכזת בתכנון של סביבות למידה מקוונות כדי לעודד את ההנעה האופטימלית של הלומד.

אף אחת מהגישות אינה מכירה בהשקפה העכשווית לגבי הנעה שמדגישה את הקשר הממוקם והבונה באופן הדדי בין הלומד לבין סביבת הלמידה.

תוך שימוש בתיאוריית ההגדרה העצמית (self-determination theory; בראשי תיבות: SDT) כמסגרת, מאמר זה חוקר את ההנעה ללמידה של פרחי הוראה בשני הקשרים של למידה מקוונת מרחוק.

במחקר זה, נמצא כי הלומדים אינם מונעים בעיקר מבפנים. במקום זאת, נמצא כי ההנעה של הסטודנט היא מורכבת, רבת-פנים ורגישה לתנאי המצב.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


Maggie Hartnett, Alison St. George, Jon Dron , Examining motivation in online distance learning environments: Complex, multifaceted and situation-dependent


ראה גם :

תפקידה של ההנעה החברתית ב- e-learning: כיצד היא משפיעה על השימוש בכלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל ההצלחה של כלים אלה?


לקראת גיבוש תיאוריה לחקר הנעה של לומדים בלמידה מרחוק המבוססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית


תפקידה של הנעת התלמידים בדיונים מקוונים א-סינכרוניים המונחים על-ידי עמיתים


ממצאי מחקר על מוטיבציה בלמידה מרחוק


גורמי ההנעה של תלמידים ומורים במערכות למידה מרחוק

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?