אתר המרכז הארצי למורי לפיזיקה כמנוף בהתפתחות המקצועית של מורים

מקור: המרכז הארצי למורי הפיזיקה

אתרים מלווי קורסים העוסקים בהתפתחות מקצועית של מורים, מהווים בד"כ מקור לחומרים ובמה להחלפת דעות. השימוש הזה במדיה המתוקשבת אינו מוביל בהכרח להתפתחות מקצועית משמעותית של המורים המשתתפים ובודאי אינו נוגע למורים שאינם משתתפים בקורס.

בהרצאה מוצג מודל הפעלה הנשען מחד, על מאפייני גישות עדכניות להתפתחות מקצועית של מורים ומאידך, על יתרונות המדיה המתוקשבת.

להלן השלבים של מודל ההפעלה:

1.  יצירת דיסוננס קוגניטיבי המתבסס על הפרקטיקה בכתה.
2.  תכנון בצוות של התערבויות למידה.
3.  תכנון וביצוע מחקר פעולה.

המודל הופעל באמצעות אתר המרכז הארצי למורי הפיזיקה.

מטרות הפעילות היו:

1.  לשכנע את המורים שלעיתים קשיים בהבנת מושגים אינם נובעים מאי יכולתם של תלמידים מסוימים להבין את המושג אלא בעטין של תפיסות שגויות בפיזיקה.

2.  להציג בפני המורים ממצאי מחקרים בהוראת הפיזיקה הדנים במושגים הנדונים.

3.  לשכנע את המורים להתנסות באסטרטגיות הוראה חדישות.

במסגרת עבודות קודמות שלנו, הגדרנו את המרכיבים של הפרופיל המקצועי של מורים לפיזיקה. בחינת שינויים במרכיבים אלה, מאפשרת לבחון את ההתפתחות המקצועית של המורים.

ממצאים ראשוניים מראים, שמודל ההפעלה הזה מוביל לאינטראקציה בין מורים שאינם משתתפים בד"כ במסגרות מסודרות להתפתחות מקצועית של מורים. כמו כן, מצאנו שחלה התפתחות במרכיבים מסוימים של הפרופיל המקצועי של המורים המשתתפים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מצאתי כתבה של אירינה ויסמן ב"תהודה" כרך27 חוברת מס' 2 יש ליידע בעיניין ורציתי להעבירו ישר למייל שלה .תודה בן-ציון חולון .

    פורסמה ב 19/08/2011 ע״י בן-ציון מנחמי
    מה דעתך?
yyya