אתה עושה מה בקיץ הזה? הפקת המירב מהתפתחות מקצועית בין-לאומית

Patterson, Timothy. "You’re Doing What This Summer? Making the Most of International Professional Development", Social Studies. Nov2014, Vol. 105 Issue 6, p274-277. 

התוכן של תכניות הלימודים במדעי החברה הופך את הלמידה בחו"ל במהלך חודשי הקיץ עבור המורים למדעי החברה למצב שבו כולם מנצחים.

במהלך התנסויות אלה, למורים יש הזדמנות לפתח את הידע שלהם בהיסטוריה עולמית ובתרבויות אחרות ולראות עולם.

המחבר אסף נתונים מהתנסויות של ארבעה מורים למדעי החברה שהשתתפו בהתפתחות מקצועית בין-לאומית ומתצפיות שנערכו על הלמידה שלהם בחו"ל.

מאמר זה מספק אסטרטגיות להפקת המירב ממה שעשוי להיראות כהתנסות של פעם בחיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya