אתגרים הניצבים בפני חוקרים מתחילים בעריכת סקירות ספרות

Chen, Der-Thanq “Victor”; Wang, Yu-Mei; Lee, Wei Ching. "Challenges confronting beginning researchers in conducting literature reviews", Studies in Continuing Education, Mar2016, Vol. 38 Issue 1, p47-60.

עריכת סקירת ספרות היא תהליך מורכב, לעתים מבלבל ומפרך אשר חוקרי חינוך מתחילים, בייחוד סטודנטים לתארים מתקדמים, תופסים לעתים קרובות כמהווה אתגר.

אולם, בעוד שבעבר כמעט ולא התייחסו לאתגרים אלו, לאחרונה מחלקות ובתי ספר לתארים מתקדמים מתייחסים אליהם יותר ויותר בעקבות הצרכים המתרחבים הנובעים מגידול במספר הנרשמים.

כדי להמשיך לפתח ולחזק את ההיענות לצרכים שזוהו, מאמר זה סוקר ספרות מחקרית הנוגעת לאתגרים שעמם מתמודדים חוקרי חינוך מתחילים בעריכת סקירת ספרות, במטרה לסייע 'לפרוק' תופעה מורכבת זו על ידי הבנייה של סיפור קוהרנטי.

בהתבסס על סקירה זו, המחברים מציעים מסגרת המיועדת להמשיג ארבעה סוגים של אתגרים. הם מגדירים אותם כאתגרים לשוניים, מתודולוגיים, מושגיים ואונטולוגיים.

הדיונים מתמקדים בארבעת האתגרים שזוהו, בהמלצות למחקרים עתידיים ובהשלכות לתכניות לימודים לתארים מתקדמים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

המדריך לחוקר המתחיל כיצד לערוך מחקר איכותני: איך להיכנס לשדה המחקר, לאסוף נתונים ולכתוב את הפרויקט?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya