אתגרים בתמיכה בוויסות עצמי בסביבות של למידה מרחוק

Bol, Linda; Garner, Joanna K. "Challenges in Supporting Self-Regulation in Distance Education Environments", Journal of Computing in Higher Education v. 23 no. 2-3 (December 2011) p. 104-123.


מאמר זה שוקל את היישום של רכיבים נבחרים של למידה מכוונת עצמית (למידה המווסתת באופן עצמי (self-regulated learning) (SRL; Zimmerman 2000) לגבי אינטראקציה בין התוכן לבין התלמיד בלמידה מקוונת ובלמידה מרחוק. במיוחד, המחברים דנים כיצד, כאשר מתקשרים עם טקסט אלקטרוני, הסטודנטים חייבים להפעיל בזהירות אסטרטגיות למידה המווסתות באופן עצמי כדי לכלול תכנון, קביעת מטרות, תהליכי ניטור עצמי ושיפוטי כיול (calibration judgements).

מאחר והסטודנט לעתים קרובות לומד באופן עצמאי בקורסים של למידה מרחוק, ובשל הפוטנציאל לניווט לא ליניארי באמצעות חומרים של למידה מקוונת, פריסה זהירה של מיומנויות של למידה מווסתת באופן עצמי (SRL) חיונית במיוחד לתוצאות מוצלחות. כתוצאה מכך, המחברים דנים בדוגמאות לגבי כיצד הדרישות של אינטראקציות בין הלומד לתוכן (student-content interactions) מציבים סטודנטים או לומדים בעלי קשיים בוויסות עצמי בסיכון לכישלון.

המחברים מדגישים מחקר לגבי לומדים בעלי מיומנויות נמוכות של למידה המווסתת באופן עצמי, יכולות כיול לא מתאימות, ופונקציות ביצוע נמוכות כדי להדגיש תחומים של קושי מסוים ותחומים שתמיכה בהם עשויה להיות המועילה ביותר.

המחברים מסכמים בהכרה בכך שבעוד הספרות המחקרית יכולה להניב אסטרטגיות של תמיכה, יש צורך רב במחקר המפנה שאלות לגבי האינטראקציה בין התוכן לתלמיד במיוחד במסגרות של קורס מתוקשב בלמידה מרחוק, והשתייכות לקבוצה מגוונת יותר ויותר של לומדים המשתתפים בקורסים כאלה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya