אקדמיה בסביבה משתנה – מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל 1952-2004

מקור: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומוסד שמואל נאמן, 422 עמ'
 
במרבית שנות קיומה של המדינה היו מספר המקומות במוסדות הישראליים להשכלה גבוהה מוגבלים לכל אדם חמישי בממוצע מתוך שנתון. בשנת 2004 התקבל כמעט כל אדם שני ללימודים גבוהים. זוהי מהפכת הנגישות שעברה המערכת האקדמית של ישראל, הכוללת כיום שמונה אוניברסיטאות וחמישים מכללות אקדמיות, המציעות מגוון עשיר של תוכניות לימודים.
הספר עוסק בסוגיות מדיניות של השכלה גבוהה, ובהן: משמעות הגברת המעורבות הפוליטית; קיצוצי תקציב והשלכתם על המחקר וההוראה; האיון על עתיד קיומה של החירות האקדמית; המבחן הפסיכומטרי ומשמעויותיו השונות; ההשלכות הנוסעות מפעילותן של שלוחות האוניברסיטאות הזרות בישראל.
הספר מנתח וסוקר באופן היסטורי את ארבעת תהליכי השינוי העיקריים שהתחוללו במערכת ההשכלה הגבוהה ודן בהשלכותיהם:
א. מעבר ממערכת מונוליטית ואליטיסטית למערכת פלורליסטית, בינארית.
2. צמיחתם של מוסדות למטרות רווח, בעיקר במהלך שנות ה-90 הקרינה על איכות ההשכלה הגבוהה.
3. לאחר שנים של מחלוקת על אופי כלי הניווט הממלכתיים של ההשכלה הגבוהה – המל"ג והוות"ת – ולאחר פעולה של כשלושה עשורים ויותר, החל להתערער מעמדן של השתיים.
4. המתקפה על האוניברסיטאות וראייתן כמונופול מערערות על מעמדן ועתידן כמוסדות מחקר בישראל.
 
המחבר הוא חוקר של מערכות חינוך ואיש חינוך. מלמד בבית הספר לחינוך באוניברסיטת ת"א ושימש כיועץ להשכלה גבוהה לשרי חינוך שונים. כמו כן שימש כסגן המנהל הכללי של משרד החינוך לתכנון והערכה.
 
תוכן העניינים
פתח דבר
פרק 1: מבוא
מגמות שינוי בעולם ההשכלה הגבוהה בסוף המאה ה-20
הרקע למחקר ואופיו
פרק 2: מאבקים וסתירות בדרך לגיבוש חוק המועצה להשכלה גבוהה
הצעת החוק הראשונה, 1952 - מה לרמטכ"ל באוניברסיטאותל?
הצעת החוק השניה, 1955 – "באת להפתיענו בהצעה זו?"
הצעת החוק השלישית, 1958 – "ישוחררו כוחות הרוח"
דיון
פרק 3: בין חרות אקדמית לאחריות ציבורית – הרקע והשיקולים להקמת הוועדה לתכנון ותקצוב
הגידול במספרי הסטודנטים
נגישות יוצאי אסיה ואפריקה להשכלה גבוהה
ניהול גירעוני של האוניברסיטאות
פוליטיזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה
בין חירות אקדמית לפיקוח ממלכתי
דיון
פרק 4: נגישות להשכלה גבוהה
שנות ה-60 – ראשיתן של המכינות הקדם-אקדמיות
שנות ה-70 – מוסדות על-תיכוניים מבקשים הכרה אקדמית – המחלוקת והפשרה
שנות ה-70 וה-80 – ראשית צמיחתם של מוסדות חדשים
שנות ה-80 – הנגישות להשכלה גבוהה במשחן המעשה
שנות ה-90 – תוכנית האב למכללות האקדמיות
שנות ה-2000 – תוכניות להגברת הנגישות להשכלה גבוהה
דיון
פרק 5: שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל
הרקע להתפתחות השלוחות מחו"ל
לקראת תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה
הביקורת על השלוחות צוברת תאוצה
אי-שקט במערכות – החיפוש אחר פתרונות
"הל בגלל מקרן שקפים" – הכנסת יוזמת תיקון לחוק
דיון
פרק 6: המאבק על הדגל – המבחנים הפסיכומטריים
הרקע להתפתחות המבחנים הפסיכומטריים
הביקורת הגוברת על המבחנים
החיפוש אחר פתרון מוסכם
דיון
פרק 7: ות"ת במבחן הציפיות
קביעת קריטריונים להקצבות כספים
ות"ת והמוסדות להשכלה גבוהה
ות"ת ומשרד האוצר
יחסי ות"ת ומל"ג
דיון
פרק 8: האם אכן מונופול? – הביקורת על המועצה להשכלה גבוהה ועל האוניברסיטאות
הצעת חוק לעידוד הקמת מכללות ושלוחות באזורי ספר
הצעות חוק להקמת מכללות ואוניברסיטאות
הצעות חוק בנושא תנאי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה
הצעות חוק להשכלה תורנית גבוהה
הצעות חוק לתיקון הרכב המועצה להשכלה גבוהה
המועצה העשירית להשכלה גבוהה
דיון
פרק 9: סיכום
הנגישות להשכלה גבוהה
ההשלכות על פתיחתו המהירה של שוק השכלה הגבוהה
מל"ג, ות"ת ופוליטיזציה של ההשכלה הגבוהה
החירות האקדמית ומשירת מעמדה
"הנגישות לתקציב" – תום המונופול של אוניברסיטאות המחקר?
ביבליוגרפיה
רשימת מרואיינים
נספחים
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
רשימת מרואיינים
נספחים

yyya