אפשר גם אחרת: תכנון יום לימודים שבועי מקוון קבוע בביה"ס התיכון בישראל


הרציונל

בעתיד צפוי שרכישת ידע לשמו תפחת במסגרת בית הספר, והדגש יושם על רכישת יכולת השימוש בו. הלומד העצמאי יוכל לקבל תשובות לשאלותיו דרך מקורות מידע מגוונים, כמו האינטרנט, בתנאי שידע להציב את השאלות המתאימות.
הלומד יקבל את הידע והמידע ב"זמן אמיתי" - זוהי למידה אינטראקטיבית שבה הלומד קובע לעצמו את קצב הלימוד ונושא ההתמקדות, ומשתמש בו בזמן בכמה ערוצים והיפרמדיות המאפשרות התקדמות בלימוד באופנים שונים.
גם הייצוג של הידע משתנה מייצוג מבודד שהוא טקסט סביל וסופי, לעבר ייצוגי ידע אחרים שיש להם דרכי קישור. רשתות התקשורת מאפשרות קישוריות בין כל ייצוגי הידע שנעשה זמין תוכניות הלימודים נעשות פתוחות לכל, ואילו מנגנוני הפיקוח של מוסדות החינוך עלולים לאבד מיכולתם לבקר את איכות הידע והמידע הנרכשים (בוגלר, 2004).

ביה"ס הוירטואלי המשולב בביה"ס רגיל

בתי ספר וירטואליים ללמידה מתוקשבת באינטרנט יכולים לספק הזדמנויות למידה באיכות גבוהה בסביבת למידה עשירה, המאפשרת הוראה אישית, תוך יכולת לשפר את ביצועי התלמידים ומיומנויותיהם באמצעות שימוש בטכנולוגיה וגישה לקורסים ברמה מתקדמת. בארה"ב ובקנדה כבר פועלים עשרות בתי ספר תיכוניים וירטואליים שבהם התלמידים לומדים רק מהבית. קיימים גם מאות בתי ספר תיכוניים בקנדה, ארה"ב ואוסטרליה, המאפשרים לתלמידים שלהם ללמוד קורס אחד או שניים מהבית באמצעות התחברות לאינטרנט. בעיר שיקאגו בארה"ב מתכננים לחייב כל ביה"ס תיכון להעביר כמה קורסים מקוונים מהבית.

לאחרונה הועלה בישראל הרעיון ליישם את התפיסה של ביה"ס הווירטואלי כחלק מפעילות שוטפת של ביה"ס הקיים ולא כאלטרנטיבה לו.

הרעיון הוא לקיים יום לימודים שבועי מהבית, יום לימוד מקוון שבועי (יום קבוע) הכולל מטלות מקוונות במספר מקצועות וגם לימוד סינכרוני מקוון של שיעור אחד או שניים.

ההשראה לרעיון שאובה מהצלחתם של התנסות "הימים המקוונים" בבתי הספר שונים בארץ.

ראיונות שנערכו ב2004 וב2006 עם תלמידים ומורים שהשתתפו בימים המקוונים בבתי הספר בכפר סבא ובראשון לציון גילו כי האירוע המקוון הרב-שנתי מגביר את המוטיבציה של התלמידים ללמוד בנקודת הזמן שבה הופעל. התלמידים נרתמו בהתלהבות לאתגר של למידה מהבית באמצעות האינטרנט וניגשו להתמודד עם המטלות המקוונות ביתר עניין והתלהבות מאשר בבתי הספר עצמם.

עיקרי ההצעה

במסגרת ההיערכות החדשנית המוצעת יקים ביה"ס התיכון אתר אינטרנט ייעודי ללמידה מקוונת מהבית. באתר המתוקשב יהיו אזורי הפעילות הבאים , מרכזי משאבים מתוקשבים (הדגם: מרכז המשאבים המתוקשב שהקים ביה"ס התיכון "עמי אסף" ליום מקוון בנושא השואה-דרך גטו ורשה), פורום מקוונים הצמודים לכל מרכז משאבים, רשת חברתית משולבת בלוגים וניהול כיתה ברמת WEB 2.0 . (הדגם: האתר של המורה ג'יי מונסון בארה"ב).

בהדרגה יפתחו המורים בביה"ס התיכון  מאגר מטלות מקוונות מצטבר (הדגם: ביה"ס התיכון הרצוג בכפר סבא ) . המאגר יפותח על פי תחומי דעת. עוד מוצע לרתום כמה בתי ספר תיכוניים לפרויקט המקוון החדשני ובצורה כזו לבנות מאגר מטלות שיתופי .

לכל צוות המורים של השכבה הלומדת בצורה מקוונת תהיה פלטפורמה משותפת של רשת מקצועית חברתית כמו בביה"ס המקיף עמל עמק חרוד). הרעיון הוא לחזק את הלכידות של צוות המורים בשכבה שיתמודדו עם כל המכלול של יום מקוון שבועי.

מהיכן התלמידים לומדים? מהבית או במסגרת בית הספר?

באותו יום שבועי קבוע במערכת השעות שייקבע ע"י הנהלת ביה"ס , כל השכבה תישאר ללמוד בבית באמצעות האינטרנט. כל תלמיד יקבל אפשרות להתחבר לאתר המתוקשב הייעודי ללמידה מרחוק, כולל מרחב למידה מתוקשב משלו באותו אתר. המורים של השכבה יגיעו לביה"ס ויהיו צמודים למחשבים אישים מחשבים ניידים ויעקבו באמצעות האתר המתוקשב אחר תהליכי הכנת המטלות המקוונות של התלמידים.

כל שכבה בביה"ס התיכון תלמד בצורה מקוונת יום אחר בשבוע כדי למנוע עומס על המערכת האינטרנט של ביה"ס.
כל ביה"ס תיכון בישראל יוסיף את הנופך שלו לקיום היום המקוון השבועי המתוקשב, אך העיקרון של שבירת גבולות ביה"ס בלמידה מקוונת מהבית יישמר בכל ההיערכות המוצעת.

טכנולוגיות מידע,  תשתיות מקוונות וכלים מתוקשבים

קיימות כיום בישראל כמה פלטפורמות מתוקשבות ללמידה הן של מוודל Moodle והן של ELGG "המגויירות" כבר לעברית (וגם תוכנות של בתי תוכנה ישראליים אחרים) היכולות להקל על בתי הספר התיכוניים בארץ ליישם את המודל החדשני של יום מקוון שבועי בביה"ס תיכון.

למידת עמיתים

התלמידים עצמם יכינו, מדי פעם , את תכני היום המקוון , יקימו מרכז משאבים כלשהו בנושא לימודי ספציפי, יתכננו מטלות מאתגרות לכיתה מקבילה בביה"ס .

יתרונות

שבירת גבולות הלמידה, גבולות המקום והזמן באמצעות האינטרנט יקנו לתלמידים תחושה של שינוי והמוטיבציה שלהם להשקיע בתרגילים של מתמטיקה, תנ"ך והיסטוריה תהיה גבוהה למדי. הניסיון של בתי ספר וירטואליים בארה"ב ובקנדה מוכיח כי למידה וירטואלית מהבית מחוללת שינוי מוטיבציוני אצל התלמיד.

יש לראות בהצעה ליישום של יום המקוון אחת לשבוע בביה"ס התיכון מכשיר רב עצמה ליצירת אדם בעל מסוגלות לעבודת צוות עצמאית מחד אך שיתופית מאידך. מדובר על גישה פורה, ממוקדת ותוצאתית. דבר המהווה נדבך חשוב בהכנת התלמיד ללימודים ולתפקוד מקצועי בפורמט עתידני.

הניסיון בארץ מוכיח כי הפעילות המקוונת של התלמידים ביום המקוון נותנת להם עצמאות בעבודתם, הם לוקחים חלק פעיל ואקטיבי, הם מנהלים את קצב העבודה שלהם ומחלקים את העבודה בין החברים. מלבד זאת זה ממקד את התלמיד, מגביל אותו בזמן ומחייב אותו לתוצר מידי.
הלמידה המקוונת מרחוק , במסגרת יום לימודים שבועי באינטרנט מאפשרת גיוון שיטות? ?הוראה- למידה והעמקת הלמידה בכתה באמצעות חשיפה למקורות מידע? ?חדשים ומעודכנים?.

מחקרים מלמדים כי הדרישות המורכבות והרבות מן המורה הוירטואלי המלמד באינטרנט ובקורסים מקוונים אינן מתסכלות אותו וגורמות לשחיקה , נהפוך הוא למרות עומס העבודה ,מרבית המורים הוירטואלים רואים בהוראה מקוונת אתגר רב אותו לא מצאו בהוראה פנים-אל-פנים.


מקורות המידע

מגמות עתידיות בהתפתחות בתי ספר והשפעותיהן על התפתחותו המקצועית של המורה ( רונית בוגלר) .

ימים מקוונים – ימי שיא של פעילות מקוונת בבתי ספר ישראליים

בתי ספר וירטואליים – בחו"ל ובישראל

הכשרת מורים לבית ספר תיכוניים וירטואליים

שילוב רשתות חברתיות בבתי ספר- חלופות מתוקשבות להיערכות בחינוך ( אריאלה לונברג) .

האם תלמידים הלומדים בבתי ספר וירטואליים מבודדים מבחינה חברתית?


Mills, S. (2003). Implementing Online Secondary Education: An Evaluation of a Virtual High School. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2003 (pp. 444-451). Chesapeake, VA: AACE.

 2005 Zane L Berge and Tom Clark (Eds.). 2005 , Virtual Schools: Planning for Success
New York: Teachers College Press ,

Abrham Rotem. THE SCHOOL WEBSITE AS A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT, TOJET July 2007 . volume 6 Issue 3


Erik W. Black; Richard E. Ferdig; Meredith DiPietro. "An Overview of Evaluative Instrumentation for Virtual High Schools" American Journal of Distance Education
Volume 22, Issue 1, 2008, Pages 24 - 45

Virtual Learning in Michigan’s Schools 


Cavanaugh,cathy. "Real learning happens in virtual schools," Threshold, Fall 2008


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  בחט"ב גוונים בראש העין מתנסים תלמידים בכל השכבות ב 2-3 ימים מקוונים בכל שנה. במהלך השנים פותחו בחטיבה מגוון חומרים המתאימים ללמידה עצמאית של התלמידים ומאפשרים שבירה של מסגרות הלימוד המקובלות (מערכת שעות, כיתות וכו'). בד"כ התלמידים משתפים פעולה באופן יוצא מן הכלל, ובעיות של חוסר תפקוד, העדרות ו/או תפקוד נמוך כמעט אינן קיימות. כל התלמידים רואים את הלמידה ביום המקוון כחלק מתהליך הלמידה הרגיל. כמובן שהמורים מעריכים את תוצרי הלמידה והמסר הכללי הוא שמדובר ביום למידה מחייב. ימים מקוונים מתקיימים במדעים, בתחומי הייעוץ ובערבית. ביום המקוון המיועד לכיתות ט בנושא מניעת השימוש בסמים משתתפת קבוצת תלמידים נבחרת בבניית הפעילויות ,בבדיקת התוצרים ובהמשך הדיון בכיתות לאחר היום המקוון ובהכנת התלמידים אליו.

  פורסמה ב 14/08/2011 ע״י זהבה אפל

  בישראל כבר פעל בעבר, בשנים 2000 – 2005, בית ספר תיכון וירטואלי -אלפא. בית הספר הוקם בכספי קרן יד הנדיב כמודל בית ספר וירטואלי משלים לבית הספר הממשי והוא הציע לתלמידים אלטרנטיבות מקוונות ללמידה במסגרת קורסים וירטואליים א-סינכרוניים. באלפא פעלו למעלה מ-30 קורסים בהם למדו כ-1000 תלמידים (מרביתם תלמידי החטיבה העליונה) בשנה, למעלה ממחצית מהם למדו בקורסים לבגרות. את הקורסים פיתחו ולימדו מורים מבתי הספר הממשיים שהוכשרו במשך שנה בקורס וירטואלי שנתן להם ידע וכלים לפתח וללמד ביחידות לימוד וקורסים ברשת. בית הספר פעל כקואופרטיב של בתי ספר , התלמידים שובצו לפי בחירתם בקורסים ואורגנו ככיתות ברשת בהן למדו תלמידים מבתי ספר ממשיים שונים. תלמידיו הגיעו מאזורים גיאוגרפיים שונים- מרמת הגולן שבצפון ועד עין גדי שבדרום, למדו בו תלמידים שהשתייכו ליותר מ30 מוסדות חינוך עי"ס ובהם בתי ספר תיכונים מקיפים, בתי ספר תיכוניים 3 ו-4 שנתיים, אולפנות, ישיבות וכד'. מסגרות למידה רבות היו רב גיליות, הלמידה נבנתה במתכונת פעילה וחקרנית והתלמידים ניהלו את תהליך הלמידה שלהם מתוך הכוונה עצמית ואוטונומיה.אלפא היה בית ספר חדשני ופורץ דרך, שהקדים את זמנו. היה לי הכבוד והעונג להקים את בית הספר, לנהל אותו ולהוביל את אנשי הצוות המוכשרים שהפעילו אותו במשך כל שנות קיומו.לצערי כאשר כלו משאבי הקרן שהועמדה לרשותנו ולא נמצא גורם בארץ שהיה מוכן לקחת על עצמו לממן את הפעילות, נסגר בית הספר בתום חמש שנים בהן הופעל בית הספר. כך אלפא שהיה בית ספר תיכון וירטואלי מצליח מבחינה פדגוגית אך נכשל כלכלית, הפך להסטוריה, שגם היא הולכת ונשכחת (ויעיד המאמר הזה שאינו מציין את קיומו).

  פורסמה ב 19/12/2011 ע״י ד"ר טובה מיטלמן בונה
  מה דעתך?
yyya