אפקטים של תכנית האצה קוגניטיבית במדעים בבית ספר תיכון בו לומדים תלמידים משכבה סוציו אקונומית נמוכה

מאת: M Oliver

Oliver, M., Venville, G., & Adey, P. (2012). Effects of a Cognitive Acceleration Programme in a Low Socioeconomic High School in Regional Australia. International Journal Of Science Education, 34(9), 1393-1410.


המאמר מציג מחקר לגבי ההשפעות של תכנית האצה מתערבת, קוגניטיבית, בשעורי מדעים, על תלמידים משכבות סוציואקונומיות נמוכות, באזור מערב אוסטרליה.

תכנית "לחשוב מדע", הינה תכנית לימודים המוכנסת לכיתות חטיבות הביניים ברחבי אוסטרליה. המחקר נערך במשך שנתיים כחקר מקרה, בבית ספר עם תלמידים שמתחילים את בית הספר התיכון בשנה ה-8.

ממצאים הראו הישגי למידה משמעותיים עם הישגים מקבילים בתוצאות מבחני המדעים הארציים במדעים, כאשר המשתתפים היו תלמידים מהשנה ה-9, בגילאי 13-14.

מורים דיווחו על שינויים בדרך בה הם לימדו ותארו אתגרים בהטמעת תכנית התערבות זאת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya