אפקטיביות של פיתוח מקצועי – סקירת מידע

שפרלינג, ד' (2018). אפקטיביות של פיתוח מקצועי. ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת). סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת צוות המומחים בנושא 'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך'. http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23227.pdf

 

מהם האמצעים האפקטיביים ביותר לפיתוח המקצועי של מורים – השתלמויות, קורסים, קהילות מקצועיות או אולי דבר-מה אחר? איזו מבין דרכי הלמידה האלה מובילה לשיפור בהישגי התלמידים? איזו דרך מובילה לשינוי בפרקטיקות ההוראה?

ועדת המומחים בנושא 'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך', הזמינה ממכון מופ"ת סקירת ספרות שתרכז ותסכם ידע מחקרי שהצטבר על האפקטיביות של שיטות פיתוח מקצועי. בסקירה מתוארים ונדונים מחקרים שונים שהתפרסמו בשלושים השנים האחרונות בנושא אפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים. בסקירה זוהו כמה מסקנות המשותפות למחקרים שונים באשר למאפייניו של פיתוח מקצועי אפקטיבי. להלן כמה מהמסקנות המרכזיות:

פרקטיקות התורמות להצלחת התוכניות:

שילוב תכנים רלוונטיים למורים העוסקים בבעיות המטרידות אותם.

שילוב ידע פדגוגי בידע בתחומי הדעת.

שילוב של הערכה בתוכנית.

שילוב מומחה חיצוני בתוכניות ההתפתחות.

מגוון ושונות של מרכיבים פדגוגיים המועברים בתוכנית.

קהילות מקצועיות – פיתוח מקצועי המבוסס על קהילות מורים המלמדים באותו בית ספר.

פרקטיקות שאינן תורמות להצלחת התוכניות:

חיוב המורים להשתתף בתוכניות הפיתוח המקצועי.

התמקדות בתוכן ההוראה לבדו, ללא ידע פדגוגי.

משך התוכנית בפני עצמו אינו מנבא אפקטיביות, ותרומתו תלויה בנעשה בתוכנית.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

בואו נשים קץ לפיתוח המקצועי במתכונתו הנוכחית

משתלמים בבית – היתרונות והחסרונות של ההשתלמות המקוונת

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya